Ρένος Αρβανίτης: Σχεδιάσαμε και ολοκληρώσαμε δικά μας έργα