Πρωτιά στο κόστος στέγασης για την Ελλάδα

Λίγο πάνω από 34% του εισοδήματος τους δίνουν κατά μέσο όρο τα ελληνικά νοικοκυριά για τις στεγαστικές ανάγκες τους – 19.9% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος – Δραματικά τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Σχέδιο εξαΰλωσης των ελεύθερων επαγγελματιών

Το υψηλότερο ποσοστό εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύουν για τη στέγαση τους τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, φθάνοντας το 2022 το 34.2% όταν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 19.9%. Τη χώρα μας ακολουθούν Ολλανδία, Δανία και Γερμανία, σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας.

Στην έκθεση καταγράφεται επίσης η υπερβολική επιβάρυνση λόγω κόστους στέγασης. Συγκεκριμένα το 2022 το 27% του πληθυσμού της χώρας επωμίστηκε κόστος στέγασης που αναλογούσε σε ποσοστό άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης αρκεί να σκεφτούμε ότι το αντίστοιχο ποσοστό πληθυσμού στην Ευρωζώνη είναι 9.4%.

Παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Τονίζει στην έκθεση της πως οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα απέχουν ακόμη από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν τη δημοσιονομική κρίση του 2008.

Η υψηλότερη τιμή του δείκτη παρατηρήθηκε το έτος 2008 (101.7) και στη συνέχεια ακολούθησε σταθερά καθοδική πορεία, για να καταγραφεί η χαμηλότερη τιμή το 2017 (59).

Αντίστοιχα κινούνται και τα ενοίκια, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται σε 98.5 με βάση τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 94.8 το δ΄ τρίμηνο του 2022. Ο δείκτης ενοικίων, σε αντίθεση με τον δείκτη τιμών κατοικιών, παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από την υψηλότερη τιμή που έχει λάβει ιστορικά (124.3 το γ΄ τρίμηνο του 2011).