Προτεραιότητα το βιώσιμο περιβάλλον

Για το βιώσιμο περιβάλλον γράφει η Άννα Σιδηροπούλου υποψήφια δημοτική σύμβουλος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με το Στέφανο Γατσούλη

..

Το βιώσιμο δομημένο περιβάλλον αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες για όλες τις ΕυρωπαΪκές πόλεις στον 21ο αίώνα.

..

Πληθώρα κοινοτικών κονδυλίων έχουν θεσμοθετηθεί με στόχο την απορρόφηση τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να αλλάξουν αναβαθμίζοντας την Ποιότητα Ζωής των πολιτών.

..

Ας γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα την Περιβαλλοντικά Βιώσιμη Αστική Ανασυγκρότηση παρατηρώντας τη φώτο του Ντίσεντολφ το 1990 σε σχέση με την εικόνα της ίδιας πόλης το 2019, για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η αυτή η περιβόητη βιώσιμη αστική ανασυγκρότηση.

..

Πρόκειται λοιπόν, για αστική ανασυγκρότηση που πηγάζει από τον αειφόρο σχεδιασμό και εστιάζει πάνω σε βιοκλιματικά ζητήματα που μπορεί να αποφέρει ποιότητα στις αστικές γειτονιές.

..

Οι κεντρικοί άξονες του σχεδιασμού είναι οι λόγοι της αειφορίας, η οικολογία και η κοινωνική δικαιοσύνη που μπορούν να δικαιολογήσουν νέους τρόπους σκέψης, στον μετασχηματισμό μέσω παρεμβάσεων επί των υφιστάμενων αστικών περιοχών.

Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια αειφόρο πολεοδομική στρατηγική για τη συγκεκριμένη περιοχή, που θα περιλαμβάνει ενδεχομένως και νέες κυκλοφοριακές συνθήκες.

..

Για να καταστούν «εύχρηστες» τοποθεσίες πρέπει να είναι εύκολο να προσεγγιστούν, καθώς και να είναι ολοκληρωμένα συνδεδεμένες με τις περιβάλλουσες περιοχές τους και αυτό απαιτεί την προσοχή στην δημιουργία καλών συνδέσεων με τα πόδια, το ποδήλατο, τα ΜΜΕ και το αυτοκίνητο.

..

Οι αρχές του αειφόρου πολεοδομικού σχεδιασμού πρέπει να βοηθήσουν τις περιοχές να ενισχύσουν τη ταυτότητα τους και την αστική δομή τους, μέσα από ιδιαίτερα μοτίβα ανάπτυξης, που θα προσδίδουν ποιότητα στο αστικό περιβάλλον.

..

Επίσης θα προωθούν την προσβασιμότητα και τα ενναλακτικά οικολογικά μέσα μεταφοράς ποδήλατα, ηλεκτροκίνητα μέσα κ,α

..

Η δημιουργία «πράσινων αστικών διαδρομών» εκατέρωθεν των δρόμων είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη αστική ανασυγκρότησή παρέχοντας «συνεχείς πράσινους χώρους».

Ο σεβασμός του χαρακτήρα της περιοχής είναι ουσιώδης για τις προτεινόμενες φυσικές φόρμες.

Είναι, επομένως σημαντική η διατήρηση της ντόπιας βλάστησης, τα υπάρχοντα ποτάμια ή ρέματα και το νερό ως πηγή κάθε μορφής ζωής.

..

Ο δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έχει την τύχη να υιοθετεί τις διαδρομές του Κηφισού και του παραπόταμου του, Ποδονίφτη, όπου μάλιστα σχηματίζεται και το δέλτα του ποταμού στην όμορφη πόλη μας.

..

Με αφορμή αυτού του φυσικού προνομίου που κατέχουμε, έχουμε χρέος και βάση του άξονα της περιβαλλοντικά αστικής ανασυγκρότησης, να κάνουμε παρεμβάσεις τόνωσης και διατήρησης της φυσικής κοίτης των ποταμών και να αποτρέπουμε κάθε έργο που αλλοιώνει τη φυσική εικόνα τους, επηρεάζοντας αρνητικά τη χλωρίδα και τη πανίδα του τοπικού περιβάλλοντος.

..

Η προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος και η θεμελίωση της «Πράσινης πόλης» , σε συνδυασμό με την «Ποιότητα Ζωής» που πρέπει να έχει ο κάθε δημότης είναι στο επίκεντρο του προγράμματος της «Σύγχρονης Πόλης» του Στέφανου Γατσούλη.

..

Η βούληση του ιδίου, η προσωπικότητα του, καθώς και η επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τη Κεντρική Εξουσία.

..

Σχέσεις εμπιστοσύνης και άνετης ευέλικτης επικοινωνίας είναι στοιχεία που πρέπει να έχει ένας Δήμαρχος με τη Κεντρική Διοίκηση ώστε να καταφέρει να αποκομίσει περισσότερα κονδύλια και χρηματοδοτήσεις για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση την οποία υπηρετεί.

..

Το έντιμο και επιτυχημένο προφίλ του, καθώς και όλων των ανθρώπων που απαρτίζουμε την ομάδα του, συνιστούν τη βάση για να αλλάξουμε τη πόλη μας, και να δημιουργήσουμε την «Σύγχρονη Πόλη» που οραματιζόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας.