Προσεισμικός έλεγχος σε 25 σχολεία και δημοτικά κτήρια του Βύρωνα

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Βύρωνα εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμος Βύρωνα, ήδη, από τις αρχές του 2021 προχώρησε σε πρωτοβάθμιο προληπτικό προσεισμικό έλεγχο κτιρίων, ο οποίος διενεργήθηκε από εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο, στελεχωμένο από κατηρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Η πρώτη φάση του ελέγχου περιλάμβανε λεπτομερή οπτική εξέταση της δομικής κατάστασης των κτιρίων κι εφόσον διαπιστωνόταν προβλήματα προβλεπόταν η αποκατάσταση τους.

Συνολικά ελέγχθηκαν 25 κτίρια (σχολικά συγκροτήματα και κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες).

Το συνολικό κόστος του ελέγχου έφτασε στα 134.000 € και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.