Προεκλογικές αγορές – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 7.00′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό σύστημα, δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου και με τηλεδιάσκεψη – Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέματα Εισηγητής

 1. Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Κοντοθεοδώρου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 289 του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου)
 2. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» του Δήμου Μεταμόρφωσης Εκτελεστική Επιτροπή
 3. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών & Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» του Δήμου Μεταμόρφωσης (Εκτελεστική Επιτροπή)
 4. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών & Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των
  συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» του Δήμου Μεταμόρφωσης (Εκτελεστική Επιτροπή)
 5. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών & Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» του Δήμου Μεταμόρφωσης (Εκτελεστική Επιτροπή)
 6. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2022 και Απολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» 2023-2024 (Διεύθυνση Παιδείας,Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 8. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών)
 9. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών)
 10. Οικονομική ενίσχυση εξυπηρετούμενων των Κοινωνικών Δομών (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
 11. Έγκριση της συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση ,καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία , σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Περίοδος: 2023-2024 », Ενέργειες – Εξουσιοδοτήσεις (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
 12. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για το τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
 13. Παράταση λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Μεταμόρφωσης & έγκριση του συμφωνητικού – μνημονίου με την τροποποίησή του συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη & Λειτουργία Δομής Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μεταμόρφωσης» (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
 14. Παραχώρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας για τη διεξαγωγή Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων Β Καλλιτεχνικής Κολύμβησης
  (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 15. Παραχώρηση άδειας για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης «Ποδηλατάδα Μεταμόρφωσης 2023 (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 16. Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.(Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος)
 17. Συμπλήρωση των με αριθμό 88/2020 & 173/2022 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης. (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
 18. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης της με αρ. 49/2023 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 41749/19-05-2023 διαπιστωτικής πράξης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τεκμαιρόμενης έγκρισής της (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
 19. Τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης στην οδό Λήθης αρ. 2 (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 20. Κανονιστική απόφαση για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στις εισόδους της οδού Χρ. Σταυριανού (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 21. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Αιτιολογικής Έκθεσης του έργου: «Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
 22. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
 23. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων – Συνδέσεις» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
 24. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Σχολικών Μονάδων 2020»
  (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
 25. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης»