Πολύ φθηνή η εργασία στην Ελλάδα – Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Eurostat

Στις χώρες με τα πιο φθηνά εργατικά χέρια συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat για το κόστος εργασίας.

Συγκεκριμένα το ωριαίο κόστος της εργασίας στην Ελλάδα (σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 άτομα και πάνω) είναι 15,7 ευρώ, 50% λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 31.8 ευρώ την ώρα. Λίγο πιο χαμηλά από την Ελλάδα, βρίσκονται οι Ουγγαρία (12.8 ευρώ), η Ρουμανία (11 ευρώ) με τελευταία τη Βουλγαρία (9.23 ευρώ).

Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα αρνητικά ακόμα και σύγκριση με τον ευρωπαϊκό νότο και την Κύπρο, της οποίας το μέσο κόστος εργασίας βρίσκεται στα 20.1 ευρώ. Η Πορτογαλία είναι στα 17 ευρώ, η Ισπανία στα 24.6 ευρώ. ενώ η γειτονική Ιταλία έχει σχεδόν διπλάσιο κόστος στα 29.8 ευρώ.

Τεράστια είναι η διαφορά με το κόστος εργασίας των χωρών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο με 53.9 ευρώ, ακολουθεί η Δανία με 48.1 ευρώ και το Βέλγιο με 47.1 ευρώ. Το κόστος εργασίας της Γαλλίας είναι και αυτό πολύ υψηλό αγγίζοντας τα 42.2 ευρώ, ενώ της Γερμανίας είναι στα 41.3 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Eurostat το κόστος εργασίας αποτελείται από τα εξής:

  • αποζημίωση εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων μισθών, ημερομισθίων σε χρήμα και σε είδος, εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης)
  • δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαίδευσης
  • άλλες δαπάνες, όπως δαπάνες πρόσληψης, δαπάνες για ρούχα εργασίας και φόροι απασχόλησης που θεωρούνται ως κόστος εργασίας
  • πλην επιδόματα

Αναλυτικότερα στοιχεία για τον όρο «κόστος εργασίας» εδώ.