Παλλήνη: Ψήφισμα συμπαράστασης στην δήμαρχο

.

Σε Ψήφισμα συμπαράστασης στην Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου και στους Δημοτικούς
συμβούλους του Δήμου Αγίου Δημητρίου προχώρησε το δημοτικο συμβουλιο Παλληνης.

.

Ακολουθεί το δελτίου τύπου της δημοτικής παράταξης για την Παλλήνη ΕΜΕΙΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ:

.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, μετά από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΕΜΕΙΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ Ειρήνης Κουνενάκη, η οποία έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, εξέδωσε ψήφισμα στήριξης στην Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Αγίου Δημητρίου που διώκονται για παράβαση καθήκοντος από δόλο, γιατί δεν συμμορφώθηκαν με την διάταξη Βορίδη και σεβάστηκαν τις πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν 34 συμβασιούχους.

.

Ακολουθεί το κείμενο του ψηφίσματος:
.

«Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κάλεσε σε απολογία τη Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου και 27 δημοτικούς συμβούλους του Αγίου Δημητρίου, με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος με δόλο» επειδή σεβάστηκαν δύο πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν 34 συμβασιούχους και αποφάσισαν ομόφωνα τη μη άσκηση έφεσης.

.

Οι 34 συμβασιούχοι είχαν προσληφθεί με προηγηθείσα ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγίου Δημητρίου με διαδικασία ΑΣΕΠ και επίσης με ομόφωνη απόφαση παρέμειναν στις θέσεις τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό την περίοδο του κορωνοΐου.

.

Η ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγίου Δημητρίου να συμμορφωθεί προς τις δικαστικές αποφάσεις και όχι προς την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικων (άρθρο 37, ν. 4915/2022), η οποία επιβάλλει την εξάντληση των ένδικων μέσων, αναδεικνύει τη γενικότερη ανάγκη των δήμων για στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό και είναι ενδεικτική των δυσλειτουργιών που προκαλεί στην αυτοδιοίκηση η συγκεκριμένη κυβερνητική τροπολογία.

.

Ταυτόχρονα, η δίωξη των συμβούλων του Αγίου Δημητρίου και της Δημάρχου σε απολογία ποινικοποιεί τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και αποτελεί υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών στην τοπική αυτοδιοίκηση και της δυνατότητας των αιρετών εκπροσώπων να υπερασπίζονται το συμφέρον των δημοτών που τους εξέλεξαν καταστρατηγώντας το συνταγματικό δικαίωμα της αυτοδιοίκησης να αποφασίζει για όσα την αφορούν.

.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, συμπαρίσταται στους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου και ζητά:

.

Την άμεση κατάργηση της διάταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 37 Ν. 4915/2022) που υποχρεώνει τους Δήμους για την εξάντληση κάθε ένδικου μέσου, και την εκχώρηση του δικαιώματος των ΟΤΑ να αποφασίζουν για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν σταθερές ανάγκες των Δήμων τους και την θεσμοθέτηση του δικαιώματος των Δημάρχων να γνωμοδοτούν για τα θέματα κινητικότητας του προσωπικού των Δήμων

.

Την ψήφιση μεταβατικής διάταξης που να νομιμοποιεί παρόμοιες αποφάσεις των ΟΤΑ και την παύση οποιασδήποτε ενέργειας δίωξης για το υποτιθέμενο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, και μάλιστα λόγω δόλου, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δήμαρχος προφανώς ενήργησαν με μοναδικό κριτήριο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και το δημόσιο συμφέρον.

.

Την λήψη όλων εκείνων των μέτρων για την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ σε
ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
ανάγκες.»