Π. Μανούρης προς παρόχους: Συμμαζευτείτε!

φωτο αρχείου

Επιστολή απευθύνει ο Π. Μανούρης στους παρόχους υπηρεσιών “κοινής ωφέλειας” που σκάβουν – και – τη Νέα Ιωνία.

..

Τους ζητά σωστή συμπεριφορά των συνεργείων, άμεση και ορθή τεχνικά αποκατάσταση των ζημιών, σωστή σήμανση των έργων. ” Με την επιφύλαξη άσκησης κάθε νομίμου δικαιώματός μας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς μετακίνησης των συμπολιτών μας, αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας” αναφέρει χαρακτηριστικά.

..

Είναι κοινή άποψη ότι ο τρόπος που ενεργούν οι εργολάβοι των διαφόρων παρόχων (ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες) αφήνει πολλές εκκρεμότητες σε όλες τις πόλεις μετά την αποπεράτωση των έργων

..

Η επιστολή:

..

ΠΡΟΣ: 1)ΔΕΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Τ.Κ.:142.34 2) ΔΕΗ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Τηλέφωνο:2132000452 3) ΟΤΕ

4) ΕΥΔΑΠ ΥΔΡΕΥΣΗ

5) ΕΥΔΑΠ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

6) ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

7) UNITEDFIBER

8) INALAN

9) VODAFONE

10) NOVA

11) LANCOM

12) ΟΤΕ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ

13) ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Τήρηση κείμενης νομοθεσίας.

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή όσο αφορά τα έργα, που διενεργούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών, όσο και στην επαναφορά στην προτέρα κατάσταση των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων της πόλης μας.

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει καταγράψει πολλές φορές την πλημμελή αποκατάσταση του δημόσιου χώρου μέσα από τις παρεμβάσεις σας.

Γινόμαστε δέκτες παραπόνων από δημότες μας:

– για ασεβή συμπεριφορά συνεργείων σας,

– για πρόκληση ζημιών σε δίκτυα δημοτικής άρδευσης και δημοτικού ηλεκτροφωτισμού κατά την διάρκεια των εργασιών σας,

– για μη έγκαιρη και μη έντεχνη αποκατάσταση τομών.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα πρέπει να τηρείται το χρονοδιάγραμμα εργασιών που αναφέρεται στις εκδοθείσες άδειες ή να ζητάτε παράτασή τους (ΦΕΚ 4002/Β/29.07.2022, άρθρο 4). Πρέπει να φροντίζετε για τη σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών, καθώς και την έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των τομών ή έντεχνη αποκατάσταση τυχόν ζημιών δικτύων τρίτων (ΦΕΚ 162/Α/02.08.2006, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρο 7), (ΦΕΚ 420/Β/16.03.2011, άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3, άρθρο 4, άρθρο 5 ), (ΦΕΚ 4002/Β/29.07.2022, άρθρο 6).

Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε στο μέλλον παρόμοιες συμπεριφορές. Για εμάς την ευθύνη δεν την φέρει ο εργολάβος που αναλαμβάνει το έργο σας, αλλά εσείς ως εντολείς και πάροχοι.

Με την επιφύλαξη άσκησης κάθε νομίμου δικαιώματός μας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς μετακίνησης των συμπολιτών μας, αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας.

φωτο αρχείου