Π. Αντωνίου (Φυσάει Κόντρα): Στηρίζουμε τον συμπολίτη μας. Δεν πρέπει να προχωρήσει ο πλειστηριασμός

|||