Όχι στη φίμωση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης είπε το ΔΣ της Μεταμόρφωσης

|||

|||

..

..

..

 

 Με την ομόφωνη απόρριψη της τροπολογίας που εισάγει η κυβέρνηση στη Βουλή για στέρηση ενός ακόμα δικαιώματος της αντιπολίτευσης

 
  Ομόφωνα απορρίπτει το δημοτικό συμβούλιο της Μεταμόρφωσης την πρόθεση της κυβέρνησης για περαιτέρω φίμωση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στα δημοτικά συμβούλια. 
 
  Πρόκειται για την τροπολογία που έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της αυτοδιοίκησης και η οποία στερεί για πρώτη φορά στα χρονικά της αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να θέτουν και να εισηγούνται θέματα πριν την ημερήσια διάταξη ενός δημοτικού συμβουλίου. 
 
  Η τροπολογία αυτή που εισηγείται ο υπουργός εσωτερικών Μάκης Βορίδης και είναι σύμφυτη με την ιδεολογική του αντίληψη όπως έχει διαμορφωθεί όλα τα χρόνια της συμμετοχής τους στην πολιτική, συνάντησε την αντίθεση όλων των παρατάξεων. Τέθηκαν σε ψηφοφορία δύο διαφορετικά ψηφίσματα με το ίδιο ζητούμενο και διαφορετική τεκμηρίωση. Η παράταξη του κ. Σαραούδα ψήφισε το “light”, ενώ το σύνολο της αντιπολίτευσης ψήφισε ένα πιο σκληρά αντικυβερνητικό σκεπτικό. 
 
Εντύπωση έκαναν τα δύο λευκά τον αδαμίδη και Αντωνοπούλου οι οποίοι προφανώς θεωρούν θετική τη φίμωση της αντιπολίτευσης.