Ως τις 10 Ιουνίου οι εγγραφές στους παιδικούς στην Πεύκη

Παρατείνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς σταθμούς πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://likovrisipefki.e-services24.gr/

Για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 σημειώνεται μείωση καταβολής τροφείων από την κατηγορία καταβολής των 30,00 € μηνιαίως, δηλαδή για οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 € ετησίως, έως και την κατηγορία καταβολής 180,00 € δηλαδή έως και για οικογενειακό εισόδημα έως 50.000,00 € ετησίως, της τάξης του 10% (δέκα επί τοις εκατό).

Οι κατηγορίες ύψους καταβολής τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαμορφώνονται ως εξής:

Εισόδημα από 0 – 10.000 € δωρεάν

Εισόδημα από 10.000 – 15.000 € 27 € / μήνα

Εισόδημα από 15.000 – 20.000 € 72 € / μήνα

Εισόδημα από 20.000 – 30.000 € 108 € / μήνα

Εισόδημα από 30.000 – 40.000 € 144 € / μήνα

Εισόδημα από 40.000 – 50.000 € 162 € / μήνα

Εισόδημα από 50.000 – 60.000 € 240 € / μήνα

Εισόδημα άνω των 60.000 € 280 € / μήνα

Επίσης οι ειδικών λόγων ελαφρύνσεις παραμένουν ως έχουν, αναλυτικά ως εξής:

➢ Για τις οικογένειες που έχουν δύο ή τρία παιδιά που φιλοξενούνται την ίδια χρονική περίοδο στους παιδικούς σταθμούς ισχύουν τα εξής:

1. Για φορολογητέο εισόδημα έως 15.000,00 το 1 παιδί θα καταβάλλει εισφορά 100%, το 2 παιδί 40% και εάν υπάρχει 3 παιδί τότε αυτό θα καταβάλλει το 20%.

2. Για φορολογητέο εισόδημα από 15.000,01 έως 20.000,00 το 1 παιδί θα καταβάλλει εισφορά 100%, το 2 παιδί και το 3 παιδί (εάν υπάρχει) 40%.

3. Για φορολογητέο εισόδημα έως 20.000,01 έως 30.000,00 το 1 παιδί θα καταβάλλει εισφορά 100%, το 2 παιδί 50% και το 3παιδί (εάν υπάρχει) 40%.

4. Για φορολογητέο εισόδημα 30.000,01 έως 40.000,00 το 1 παιδί θα καταβάλλει εισφορά 100%, το 2 παιδί και το 3 παιδί (εάν υπάρχει ) 50%.

5. Για φορολογητέο εισόδημα 40.000,01 έως 50.000,00 το 1 παιδί θα καταβάλλει εισφορά 100%, το 2 παιδί 70% και το 3παιδί (εάν υπάρχει ) 50%.

6. Για φορολογητέο εισόδημα από 50.001,00 και άνω θα καταβάλλονται κανονικά τα προβλεπόμενα τροφεία ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.

➢ Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα ορφανά παιδιά από τον ένα ή τους δύο γονείς, οι μονογονεϊκές οικογένειες και ανύπαντρες μητέρες απαλλάσσονται από την καταβολή οικονομικής εισφοράς εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των 40.000,00€. Όταν το ετήσιο εισόδημα είναι πάνω από 40.001,00€ θα καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων της κατηγορίας εισοδημάτων τους.

➢ Για τις τρίτεκνες οικογένειες, όπως αυτές ορίζονται βάσει επιπλέον κριτηρίων από την κείμενη νομοθεσία, τα τροφεία ανέρχονται στο 60% της κατηγορίας εισοδήματος τους, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που φιλοξενούνται την ίδια περίοδο στους παιδικούς 5 σταθμούς.

➢ Για τις πολύτεκνες οικογένειες τα τροφεία ανέρχονται στο 50% της κατηγορίας του εισοδήματός τους , ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που φιλοξενούνται την ίδια περίοδο στους παιδικούς σταθμούς.

➢ Τα παιδιά των εργαζομένων στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης θα καταβάλλουν το 50% στα εκάστοτε προβλεπόμενα τροφεία.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με τον Βρεφικό, ή Παιδικό Σταθμό του Δήμου στα παρακάτω τηλέφωνα:

1. 2108062833

2. 2108054819

3. 2102815881