Η σύνθεση της δημοτικής αρχής του Μάριου Ψυχάλη

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της διοίκησης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης μετά τον ορισμό των προσώπων που αναλαμβάνουν χρέη αντιδημάρχου από τον Μάριο Ψυχάλη.

Η θητεία των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων είναι μονοετής και αφορά το διάστημα 10/1/2024 – 9/1/2025.

Συγκεκριμένα ο Μάριος Ψυχάλης όρισε τους παρακάτω Αντιδημάρχους:

 1. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Μαγκουρίλου Μαρίνα με αντιμισθία.
 2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μπελεχρή Κωνσταντίνο, με αντιμισθία.
 3. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μπόλλα Παναγιώτη με αντιμισθία.
 4. Αντιδήμαρχο Δημοτικών Υποδομών και Καθημερινότητας τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Καλαμπαλίκη Ιωάννη, με αντιμισθία.
 5. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Ηλιακού Χωριού τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μέγα Ιωάννη, με αντιμισθία.
 6. Αντιδήμαρχο Πρασίνου τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γιαννόπουλο Νικόλαο, με αντιμισθία.
 7. Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Βογιατζόγλου Ιορδάνη, με αντιμισθία.
 8. Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού και Ισότιμης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και Παιδείας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Φασουλά Αικατερίνη χωρίς αντιμισθία.
 9. Αντιδήμαρχο Αθλητισμού τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σωτηρίου Κωνσταντίνο, χωρίς αντιμισθία.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ως αναπληρωτής ο αντιδήμαρχος Μπόλλας Παναγιώτης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Μπόλλας Παναγιώτης, τότε τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Καλαμπαλίκη Ιωάννη.

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του έργου του Δήμου, ορίστηκαν ως εντεταλμένοι σύμβουλοι οι:

 1. Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Γεωργακοπούλου Εμμανουέλα για την ανάπτυξη δράσεων για τη στατιστική παρακολούθηση, ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου της δημοτικής αρχής.
 2. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Καρανάσο Χαράλαμπο για τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών του Γραφείου Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, για την ανάπτυξη δράσεων για τα ζώα συντροφιάς και για τη βέλτιστη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 3. Τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Δούκα Κλεονίκη για την ανάπτυξη ψηφιακής διακυβέρνησης και ΤΠΕ, για την ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΕΠ και για την ανάπτυξη δράσεων εσωτερικού ελέγχου, προγραμματισμού και οργάνωσης.
 4. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Στιβαχτή Γεώργιο για την ανάπτυξη δράσεων για το Ηλιακό Χωριό και για την ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Ηλιακού Χωριού.
 5. Τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Αθανασοπούλου Μαρία για την ανάπτυξη δράσεων για τη Νέα Γενιά, για την ανάπτυξη δράσης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και για την ανάπτυξη δράσεων μαθητικής κοινότητας.