“Όχι” σε οικοδομικές άδειες με μπόνους στο ύψος δόμησης από το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου

“Όχι” σε οικοδομικές άδειες με μπόνους στο ύψος δόμησης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου στην συνεδρίαση του Σώματος που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2024. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου “Η πολεοδομία Αγίας Παρασκευής καλείται να μην εκδίδει καμία νέα άδεια με χρήση αντισυνταγματικών διατάξεων, μέχρι την οριστική απόφαση του ΣτΕ”.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Χαλανδρίου έχει ως εξής:

“Ασπίδα προστασίας” κατά των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) που ανοίγουν τον δρόμο για υπέρμετρη αύξηση του ύψους και της δόμησης των κτιρίων, υπονομεύοντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στο βωμό επιχειρηματικών συμφερόντων, υψώνει ο Δήμος Χαλανδρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση στις 22 Μαΐου 2024, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχτεί την εισήγηση του δημάρχου Σίμου Ρούσου, με την οποία ζητείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών που κάνουν χρήση των “μπόνους” του ΝΟΚ.

Καλείται ακόμα η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής να απόσχει από κάθε έγκριση νέας άδειας που χρησιμοποιεί τις εν λόγω διατάξεις στον Δήμο Χαλανδρίου, μέχρι η Ολομέλεια του ΣτΕ να αποφασίσει για τη συνταγματικότητα τους.

Στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προστατευόμενη περιοχή της Ρεματιάς και τους περιορισμούς δόμησης που ισχύουν με βάση το ΠΔ 659/Δ/1995, άρθρο 5 και τονίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις του ύψους, συνιστούν ωμή παραβίαση του Προεδρικού Διατάγματος και επιφέρουν έννομες συνέπειες.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η απόφαση 705/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ και του Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με την οποία τα Προεδρικά Διατάγματα υπερισχύουν του ΝΟΚ και η συμμόρφωση προς αυτή, ειναι υποχρεωτική.

Συνιστάται επίσης  στους ιδιοκτήτες ακινήτων, προς αποφυγή τετελεσμένων γεγονότων που θα είναι βλαπτικά του περιβάλλοντος, να μη ζητούν την έκδοση οικοδομικών άδειων με ύψη κατά ΝΟΚ, και να προβούν σε αναθεώρηση αυτών σύμφωνα και με το ΠΔ προστασίας της Ρεματιάς (659/Δ/1995) ακόμα και αν έχουν λάβει ήδη βεβαίωση με ύψη κατά ΝΟΚ, από την ΥΔΟΜ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προειδοποιεί ότι “μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η χορήγηση των πολεοδομικών προσαυξήσεων (…) του ΝΟΚ, πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει τη δημιουργία ευρείας έκτασης και μη αναστρέψιμων ή πάντως δυσχερώς επανορθώσιμων πραγματικών καταστάσεων, διότι θα έχει αποτέλεσμα την ανέγερση κτισμάτων, η νομιμοποίηση ή διατήρηση των οποίων μετά την 28η Ιουλίου 2011 δεν επιτρέπεται”.

Στόχος μας είναι η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Χαλανδρίου, η προστασία του δομημένου αστικού περιβάλλοντος αλλά και η διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών που επιθυμούν να ανοικοδομήσουν με βάση ασφάλεια δικαίου και την αποφυγή δικαστικών διενέξεων που πιθανολογούνται μέχρι την οριστική απόφαση του ΣτΕ“, δήλωσε ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος.

“Εμπόδιο στη δημιουργία πολεοδομικών τετελεσμένων

Στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τονίζεται ότι “ο Δήμος Χαλανδρίου επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος, έναντι παντός υπευθύνου για την προστασία του θεσμικού πλαισίου του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου καθώς και ειδικά των προβλεπόμενων του άρθρου 5 του ΠΔ 659Δ/1995″.

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι «ο Δήμος μας οφείλει να σταθεί εμπόδιο στην δημιουργία πολεοδομικών τετελεσμένων (…) που έρχονται σε αντίθεση  με το πρόσφατα εγκεκριμένο ΓΠΣ όσο και με το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας της ρεματιάς 659/Δ/1995, το οποίο έχει αυτούσιο ενσωματωθεί σε αυτό”.

Ταυτοχρόνως το Δημοτικό Συμβούλιο  συντάσσεται με τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη ανάκληση των εν λόγω διατάξεων.