Ο τρόπος για να γίνουμε αποτελεσματικοί

Άρθρο του υποψήφιου με την παράταξη “Ορίζοντες Μεγάρων – Ν.Περάμου”,Δημ.Γεωργακή

Όλοι όσοι συμμετέχουμε στα κοινά, επιθυμούμε την πρόοδο του τόπου που ζούμε και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας προκειμένου να διαβιούμε σ’ αυτόν με κάποια σχετική ποιότητα. Περαιτέρω, επιθυμούμε την πορεία σε νέους δρόμους, της λεγόμενης «ανάπτυξης», αλλά που κανένας δεν την προσδιορίζει, δεν την τοποθετεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους.

Πολλές ωραίες ιδέες, πολλά «θα», πολλές καλές προθέσεις. Η κρίσιμη λεπτομέρεια όμως, με την οποία θα καταφέρει κανείς να τις υλοποιήσει, να τις μετουσιώσει σε πράξεις και τελικά σε ένα απτό αποτέλεσμα, είναι η διατύπωση και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο θα δράσει για να γίνουν όλα τα παραπάνω.

Η εποχή που ζούμε προσφέρει ευτυχώς λύσεις για τα πάντα. Όμως μια λύση για να εφαρμοστεί απαιτεί δύο πράγματα. Σχεδιασμό και χρηματοδότηση.

Ο σχεδιασμός αφορά τη διαδικασία με την οποία θα αναγνωριστεί το πρόβλημα, θα αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με την επιστημονική θεώρηση αλλά και την εμπειρία εφαρμογής, θα δεσμευθούν τα αντίστοιχα μέσα και θα τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα, ενώ θα υπάρχει πάντα μια επαναξιολόγηση της λύσης σε κάθε στάδιο υλοποίησης της. Είναι σχεδόν καθολική πρακτική να μην αξιολογείται μια απόφαση εφόσον τεθεί σε εφαρμογή. Έτσι πολλές φορές λαμβάνονται ελλιπείς αποφάσεις που εκείνη την ώρα φαντάζουν καλές, αλλά κατά την υλοποίηση τους απαιτούν διορθώσεις και ανακατευθύνσεις. Ένα πολιτικό πρόσωπο δεν είναι δυνατό να γνωρίζει όλες τις πιθανές λύσεις και δεν απαιτείται κάτι τέτοιο. Απαιτείται όμως να εξασφαλίσει τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Μια από τις καλύτερες μεθόδους για το σκοπό αυτό είναι η σύμπραξη και συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και πανεπιστήμια. Ειδικά για το πρώτο, ο Δήμος μας θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ως άτυπο σύμβουλο του το σύλλογο επιστημόνων Μεγάρων.

Το δεύτερο που απαιτείται για να εφαρμοστεί επιτυχώς μια λύση σε ένα πρόβλημα (μικρότερο ή μεγαλύτερο) είναι σαφώς η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση τα εργαλεία του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού (οι πλέον αναγκαίες οικονομικές αναφορές είτε μιλάμε για επιχείρηση είτε για οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό) αντιμετωπίζονται δυστυχώς ως «τεχνικά» και «υπηρεσιακά» ζητήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε να γίνεται κακοδιαχείριση, το πλέον ανήθικο γεγονός απέναντι στα χρήματα των φορολογουμένων (όλων μας δηλαδή), είτε να μην γίνεται εκμετάλλευση πόρων που μπορούν να διοχετευθούν προς αποτελεσματικές κατευθύνσεις. Στο δήμο μας ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λιμνάζον ποσό των περίπου 10.000.000€ που είναι ανείσπρακτά χρέη παρελθόντων ετών και που από το 2020 σε ερώτηση μου ο δήμαρχος είχε δηλώσει ότι ο τότε οικονομικός του σύμβουλος θα εκπονούσε σχέδιο εισπραξιμότητας τους. Το ποσό αυτό κινδυνεύει να χαθεί και λόγω παραγραφής. Άλλο παράδειγμα αποτελούν τα δύο νομικά πρόσωπα του δήμου (ΗΡΟΔΩΡΟΣ και ΔΗΚΕΔΗΜΕ) που αποτελούν μαύρες τρύπες και δεν επιτυγχάνουν τυχόν οικονομίες κλίμακας.

Στο πεδίο των χρηματοδοτήσεων σημαντικότατο ρόλο παίζουν οι συμμετοχή σε προγράμματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κινητοποιεί 60 δις €(συνολικά) τα οποία θα πρέπει να απορροφήσουμε μέχρι το 2025. Ήδη σε 5 δήμοι της Αττικής και 6 της περιφέρειας εγκρίθηκαν τα σχέδια τους για μεγάλες αστικές αναπλάσεις, που τόσο έχουμε ανάγκη και στο δήμο μας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τοπικές αρχές μπορούν να αντλήσουν διάφορα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στις τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Horizon Europe: το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • LIFE: υποστηρίζει έργα για το περιβάλλον και το κλίμα.
  • Erasmus +: Πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη.
  • URBACT: πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία δικτύων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων για ένα δεδομένο θέμα.
  • CERV: Πρόγραμμα Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες, το οποίο υποστηρίζει έργα που προωθούν μια ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική ευρωπαϊκή κοινωνία, προάγοντας παράλληλα τις αξίες και το δίκαιο της ΕΕ.

Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω ότι ο τρόπος για να φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για αυτό που όλοι επιθυμούμε μέσα από τη συμμετοχή μας στα κοινά, είναι συγκεκριμένος και απόλυτα γνωστός και στο συνδυασμό «Ορίζοντες» είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι με αυτόν.

Δημήτρης Γεωργακής,

Οικονομολόγος Λογιστής,

Δημοτικός σύμβουλος,

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, «Ορίζοντες»