Ο Παναγιώτης Μανούρης στην κάμερα της Έκφρασης, στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

|||