Ο Ο.Π.Α.Ν. διοργανώνει ημερίδα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Το γραφείο νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν., σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), διοργανώνει ημερίδα με θέμα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που απευθύνονται στη νεολαία, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps),το Eurodesk και το Erasmus+. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και κατά τις ώρες 18:00′-20:00′ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Το γραφείο Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης) οργανώνει στις 20 Νοεμβρίου 2023 18:00-20:00 Hμερίδα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας με τις εξής θεματικές:


Το πρόγραμμα Erasmus+ πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2021-2027.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.


Το Eurodesk ευρωπαϊκό δίκτυο με δομές πληροφόρησης σε 37 χώρες και με περισσότερους από 2.000 εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, το οποίο παρέχει στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και εθνική πληροφόρηση που ενισχύει τη μαθησιακή κινητικότητά τους.