Νίκη των Πολιτών: Ο Β. Ζορμπάς επιδιώκη κακή λύση για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Ιωάννου

||||

||||

..

..

..

Η “Νίκη των Πολιτών” καταγγέλλει πως η διοίκηση Ζορμπά “αφού ακύρωσε το δημοπρατημένο έργο της ανάπλασης της πλατείας Αγ. Ιωάννου, προχωρά σε μια απλή πανάκριβη συντήρηση, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των κατοίκων”. Από το γραφείο τύπου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση

Ο παραπαίων Δήμαρχος Β. Ζορμπάς, τρία χρόνια μετά την εγκληματική του ενέρ-γεια να ακυρώσει το δημοπρατημένο έργο μας ανάπλασης της Πλατείας Αγ. Ιωάν-νου (με την οποία δεν ασχολήθηκε καθόλου στην προηγούμενη τετραετία του), ρί-χνει στάχτη στα μάτια των κατοίκων της περιοχής και προχωρά σε μια απλή πανά-κριβη συντήρηση, δυστυχώς χωρίς καμία αντίδραση του τοπικού Συλλόγου κατοί-κων.

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Το κείμενο αυτό θέλει να υπερασπιστεί τον όρο Πλατεία και συγκεκριμένα την Πλατεία Αγίου Ιωάννου της Αγίας Παρασκευής που αποτελεί σημαντικό δημόσιο χώρο της πόλης μας.

Το όμορφο, και κατάλληλο για την εποχή του, αρχιτεκτονικό σχέδιο με βάση το οποίο κατασκευάστηκε η Πλατεία το 1980, έχει πλέον ξεπεραστεί (πχ υπάρχει έλ-λειψη εξωστρέφειας, αυστηρά οριοθετημένα παρτέρια και συντριβάνια, ανάγκη για μεγάλη Παιδική Χαρά κ.α.).

Η Πλατεία, επιπλέον, έχει πολλά κατεστραμμένα υλικά, δεν εξυπηρετεί τις σύγχρο-νες ανάγκες της Πόλης μας και τη βιωσιμότητα της, επιβάλλεται να γίνει εξωστρε-φής, περισσότερο φιλόξενη για στάση και ξεκούραση, να αποκτήσει φρέσκα στοι-χεία και να μην έχει «τυφλά» σημεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους κρίναμε απαραίτητο να ζητήσουμε από την ΤΕ-ΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου μας ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Κατόπιν συναντήσεων με φορείς της Πόλης και την Τεχνική Υπηρεσία ο στόχος επιτεύχθηκε, με το καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού η Τεχνική Υπηρεσία πέτυχε:

1. Την απαλλαγή από Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που θα προκαλούσε μεγάλη καθυστέρηση και έξοδα και

2. Την έγκριση όλης της μελέτης, σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές προδιαγραφές που είχε ανάγκη η πόλη μας π.χ. στη πλατεία α) Δεν υπάρχει όδευση τυφλών, και β) δεν υπάρχει ράμπα πρόσβασης αναπήρων ΑΜΕΑ.

Η πρόταση που εισηγήθηκα το 2019 ως Δήμαρχος, είχε μια σύγχρονη σχεδιαστική ματιά και διατηρούσε τον δημόσιο χώρο, ΧΩΡΙΣ τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, που είναι δέσμευση από την συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς του οικοπέδου από τον Σύλλογο κατοίκων του Αγίου Ιωάννη.

 

Δείτε και αυτό: Γ. Οικονόμου: Καταρρέει η παράταξη του κ. Ζορμπά

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Β.ΖΟΡΜΠΑ

Εγκληματικά φερόμενος ο ίδιος ο Β. Ζορμπάς ακύρωσε, με διάφορες απίθανες δι-καιολογίες, το εξαιρετικό δημοπρατημένο έργο, με ιδιαίτερο μάλιστα μίσος, απο-λύτως ανεξήγητο και δυστυχώς συνεπικουρούμενος από Αντιδημάρχους του.

Το τραγελαφικό είναι ότι τον Οκτώβριο του 2019 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-ρεσιών, Β. Σάρκουλας, ζητούσε από την Τεχνική Υπηρεσία «σκαρίφημα σχεδίου (κάτοψη) της υπάρχουσας πλατείας Αγ. Ιωάννου με άξονα χώρο για περιμετρική ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ» κατόπιν εντολής του Β. Ζορμπά!

Μετά την γενική κατακραυγή που ακολούθησε, φτάσαμε ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟ-ΝΙΑ χρόνια και ένα χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του, να μας παρουσιάζει ο κ. Ζορμπάς «δική του» πρόταση συντήρησης που την «βαπτίζει» ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ (εδώ προκύπτουν ερωτηματικά για την Τεχνική μας Υπηρεσία), χωρίς καμία μάλι-στα συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως γνωστόν η ετυμολογία του ΟΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ είναι: «ανανέωση, μεγάλη αλ-λαγή, πλάθεις κάτι από την αρχή, αναδημιουργείς, αναμορφώνεις».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΟΡΜΠΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗ

Η μελέτη του Β. Ζορμπά εμπαίζει τους κατοίκους του Άγιου Ιωάννη και όλους μας γιατί:

1. Δεν λύνει κανένα από τα θέματα τα οποία ανέφερα παραπάνω.

2. Προχωρά μια πολύ ακριβή πρόταση απλής συντήρησης της πλατείας

3. Δεν κατασκευάζει κανένα σιντριβάνι.

4. Δεν την κάνει εξωστρεφή.

5. Διατηρεί ως έχει το θεατράκι

6. Επιδιώκει να εμφανίσει έργο λίγο πριν τις εκλογές.

Οι πόλεις μας χρειάζονται περισσότερο ελεύθερο χώρο, πρόσβαση στα κοινά αγαθά και καλύτερη σχέση με τη φύση.

Όλα αυτά είναι άγνωστα στη σημερινή Δημοτική αρχή.

 

Δείτε ακόμα: “1,6 εκατ. εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν αντέχουν να πάνε διακοπές”