Νέος εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ο Νίκος Σπυρόπουλος

|||

|||

         Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Θέματα Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αναλαμβάνει να συντονίζει ο δημοτικός σύμβουλος της πόλης, Νίκος Σπυρόπουλος, ο οποίος, με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Μπάμπαλου, ορίζεται εντεταλμένος ΔΣ για την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου στον εν λόγω τομέα.

 

        Συγκεκριμένα, ο νέος εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος θα έχει την ευθύνη:

 

  • για τον σχεδιασμό προγραμμάτων και πολιτικών στην κατεύθυνση της βελτίωσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) και την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στον Τομέα της Παιδείας

  • για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

  • για τη συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας.

 

       Ο Νίκος Σπυρόπουλος θα ασκεί τα καθήκοντά τους χωρίς αντιμισθία ενώ παραμένει και στην θέση του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΕΑΕΔΗΑ ΑΕ ΟΤΑ.