Νέα διεύθυνση στον Δήμο Ηρακλείου που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του πρώην ΟΠΑΚΜ

Νέα διεύθυνση ορίστηκε στον Δήμο Ηρακλείου, η οποία και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του πρώην ΟΠΑΚΜ που καταργήθηκε σύμφωνα με το νέο νόμο του ΥΠ.ΕΣ., όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου Ηρακλείου έχει ως εξής:

Με τη μορφή νέας διεύθυνσης που διακριτά δημιουργείται στις κεντρικές του υπηρεσίες, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες που μέχρι πρόσφατα είχε το, υποχρεωτικά υπό το νέο νόμο καταργηθέν, δημοτικό ΝΠΔΔ του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας. Με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Μπάμπαλου, δημιουργείται Αυτοτελής Διεύθυνση Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, η οποία «κληρονομεί» από τον ΟΠΑΚΜ και συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες της λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ.

«Με αυτή την κίνηση εξασφαλίζουμε ότι οι σημαντικές υπηρεσίες προς τους δημότες μας, όπως η καθημερινή λειτουργία των βρεφονηπιακών μας σταθμών αλλά και των ΚΑΠΗ της πόλης μας, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στον τομέα αυτό, χάρη και στους άξιους συνεργάτες μας, τους εργαζόμενους στον Δήμο μας. Γιατί μέλημα όλων είναι η καθημερινή φροντίδα όλων όσων αγαπάμε με πράξεις», το σχόλιο του Νίκου Μπάμπαλου.