Να μην κλείσει το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ ζητά η παράταξη Μανούρη

Στο δημοτικό συμβούλιο φέρνει το θέμα η παράταξη του νέου Δημάρχου Νέας Ιωνίας (από 01.01.2024)

..

Ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση που ψηφίστηκε στις αρχές Οκτωβρίου “σαρώνει” όλα τα νομικά πρόσωπα των Δήμων και τα ενσωματώνει στον βασικό του μηχανισμό. Δίνει τη δυνατότητα να υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης για κάποια εξ αυτών, αφού αποφασίσει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο ως τις 15.11.

..

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και το Κέντρο Μικρασιάτικου Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) , όπως είχε συμβεί άλλωστε και το 2010 (είχε εξαιρεθεί και τότε).

..

Η ανακοίνωση:

..

Με τον Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καταργούνται νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

..

Δίνεται όμως η δυνατότητα εξαίρεσης Ν.Π.Δ.Δ. εκ του εν λόγω νόμου, βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του εν λόγω νόμου, όπου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29, Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελείς επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση.(Αριθ. εγκυκλίου 1160/αρ. πρωτ. 86921/11.10.2023 Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης).

..

Για την έκδοση της εν λόγω απόφασης απαιτείται αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 15η.11.2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης.

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) δήμου Ν. Ιωνίας, ιδρύθηκε από το Δήμο Ν. Ιωνίας το 2003 και κυρίως σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:

..

α) η διάσωση και διατήρηση του Πολιτισμού των Ελλήνων Μικράς Ασίας,

β) η συλλογή αρχειακού υλικού που αφορά στην Μικρά Ασία και στη Νέα Ιωνία.

γ) η λειτουργία τριών Μουσειακών χώρων: Ιστορικού, Λαογραφικού και Υφαντουργίας-Ταπητουργίας και η ξενάγηση σε αυτούς επισκεπτών και μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

δ) η οργάνωση συμποσίων, ημερίδων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων φωτογραφίας.

ε) η έκδοση βιβλίων και περιοδικών ιστορικού, λαογραφικού και ερευνητικού περιεχομένου

στ) η δημιουργία μορφωτικής Βιβλιοθήκη με εκδόσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι σχετικό γενικώς με την Μικρά Ασία.

ζ) η οργάνωση μαθητικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Η εικοσαετής λειτουργία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. βασίζεται στην εθελοντική εργασία όλων των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, τα οποία με την εξειδικευμένη ιδιότητά του έκαστο, ανταποκρίνονται στις πολλαπλές ανάγκες του, κάτι που είναι αδύνατον να καλυφθεί από δημοτική υπηρεσία.

Η αντικατάσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου από μια επιτροπή χωρίς αποφασιστικό και διοικητικό χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να παρθεί απόφαση για τη διατήρηση ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.).

Διαβάστε ακόμα:

Η απόφαση μας και το όλο σκεπτικό να σταλεί άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να εξετασθεί και να ληφθεί εγκαίρως από την Υπουργό, η σχετική απόφαση εξαίρεσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ), από τις συγχωνεύσεις των υπολοίπων ΝΠΔΔ στον Δήμο μας.

«Δημιουργία Αλληλεγγύη»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης , Τσομπάνογλου Φώτης, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ, Τσομανίδου Γεωργία.

Η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Χριστίνα Παπαηλιοπούλου

Διαβάστε ακόμα: