Ν.Φιλαδέλφεια – Ν.Χαλκηδόνα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Ισολογισμού και Αναλυτικής έκθεσης Ορκωτού Λογιστή έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 106/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 2. Έγκριση Β΄ τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 91/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (επανεισαγωγή).
 1. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/06 και αυτές του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19.
 1. Έγκριση ένταξης επτά (7) ωφελουμένων τoυ Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Πρόγραμμα της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών : « ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», δεδομένου ότι  η Σίτιση του Ναού δεν λειτουργεί από 17/7 έως 10/9/2023.
 1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Προμήθεια  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών, εκτυπωτών –Πολυμηχανημάτων, Τablet για Wallet, Τablet υπογραφής και αξιολόγησης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  στο πλαίσιο του έργου ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄ από τους Δήμους της Χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.».
 1. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
 • Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας θεματικού Δ.Ι.Ε.Κ. στο Δήμο.
 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους   2023.
 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 1. Έγκριση επαναπροκήρυξης θέσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας οκτώ (8) μηνών που δεν καλύφθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 1. Επικαιροποίηση -Καθορισμός Εισοδηματικών Κριτηρίων – Προϋποθέσεων και  έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003609.