Μιας παρανομίας, μύριες έπονται

Ανακοίνωση συλλόγων του Δήμου Πεντέλης για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου

Η Δημοτική Αρχή Πεντέλης συνεχίζει απτόητη τις παρανομίες στο χώρο του ΣΜΑ, δίπλα στο Κοιμητήριο Μελισσίων, όπου με το άρθρο 142 του Ν. 4759/2020 αδειοδοτήθηκε, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η λειτουργία ΣΜΑ σε αναδασωτέα έκταση και εντός της ζώνης προστασίας του κλάδου Βαθυρέματος της Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου.

Πέραν της παντελούς έλλειψης μέτρων προστασίας του χώρου (χωρίς εποπτεία, περίφραξη, εγκαταστάσεις υγιεινής, πυρόσβεσης, κλπ.), με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων από τρίτους και την διασπορά τους στην γειτονική δασική έκταση και το παρακείμενο ρέμα, παρανομίες που έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα, συνεχίζεται η αδιάκοπα η επίχωση νότια της αδειοδοτημένης περιοχής.

Μετρήσεις πεδίου μελών μας αποκαλύπτουν την συστηματική επέκταση του χώρου σε βάρος της όμορης αναδασωτέας έκτασης με συνεχή, επί διετία πλέον, απόθεση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Στο επισυναπτόμενο απόσπασμα αεροφωτογραφίας (του 2016) απεικονίζεται με ρόδινο χρώμα η περίμετρος του πολυγώνου αδειοδότησης της λειτουργίας του ΣΜΑ, με μπλε γραμμή το φρύδι του πρανούς και με γαλάζιο χρώμα το ακραίο μέτωπο (το πόδι του πρανούς) της επίχωσης. Πρόκειται για πεδίο εργασιών νότια της γραμμής αδειοδότησης, εμβαδού πέντε περίπου στρεμμάτων στο οποίο συντελέστηκε:

  • Επικάλυψη ρέματος μήκους 60 μ. και αναδασωτέας έκτασης μισού περίπου στρ. (σημείο α).
  • Επικάλυψη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,5 στρ., μέγιστου πλάτους 13 μέτρων (σημείο β)
  • Κατάληψη αναδασωτέας έκτασης στα ανατολικά (σημείο γ).

Ενώ κατά την διετή λειτουργία του χώρου για διαχείριση φυτοκλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων έχει χρησιμοποιηθεί έκταση λιγότερη από το μισό της αδειοδοτηθείσας, καταγράφεται σταδιακή επέκταση του πεδίου εργασιών, ενέργεια για την σκοπιμότητα της οποίας εγείρονται ερωτήματα.

Ποιος είναι ο προορισμός της πρόσθετης έκτασης; Ή μήπως πρόκειται για διευκόλυνση των δημοτικών χωματουργών που βρήκαν τόπο για ανέξοδη απόθεση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων;

Καταγγέλλουμε την Δημοτική Αρχή Πεντέλης για αυτή την συστηματική αντιπεριβαλλοντική πολιτική της με την οποία παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις που η ίδια εισηγήθηκε. Υπενθυμίζουμε ότι το προσαρτώμενο στο Ν. 4759/2020 τοπογραφικό διάγραμμα αδειοδότησης που παραβιάζει προκλητικά ο Δήμος, έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες του. Το γαϊτανάκι της παρανομίας καλά κρατεί.

Καταγγέλλουμε επίσης το Δασαρχείο Πεντέλης για την αδιαφορία του και την ανοχή του σε βαθμό που ακυρώνει τελικά το λόγο ύπαρξής του. Αντί να προστατεύει το Πεντελικό, συγκαλύπτει τις παρανομίες του Δήμου Πεντέλης που επιχώνει αναδασωτέα έκταση και ρέματα.

Πεντέλη, 15/12/2022

Παραθέτουμε στη συνέχεια δορυφορικές εικόνες στις οποίες απεικονίζεται η διαχρονική εμμονή του Δήμου στην παράνομη επιχωμάτωση.Εικόνα του 2007. Εμφανής η κατάληψη δασικής έκτασης στα νότια και ανατολικά


}
Εικόνα του 11ου 2019. Εμφανές ακόμη το ρέμα στο σημείο α και η δασική έκταση στα β και γ ,


Εικόνα του 6ου 2021. Εμφανές ακόμη το ρέμα στο σημείο α αλλά καταγράφεται επέκταση σε βάρος δασικής έκτασης στο σημείο γ – εργασίες πέραν του νότιου ορίου της αδειοδότησης (κίτρινη γραμμή).


Εικόνα του 6ου του 2022.Εξαφάνιση του ρέματος στο σημείο αΕικόνα του 10ου 2022. Πρόσφατες επιχώσεις στην κάτω αριστερή γωνία της εικόνας, στο σημείο α, όπου εξαφανίστηκε το ρέμα