Μετάθεση κατά μια εβδομάδα του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

|||

|||

          Μετατίθεται κατά μια εβδομάδα η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας με θέμα το Άλσος και την προστασία του,μετά από αίτημα των Δημ. Συμβούλων Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλου, Κ.Τομπούλογλου και Π.Αθανασόπουλου, το οποίο συνυπέγραψαν και οι Δημ. Σύμβουλοι Αρ.Βασιλόπουλος, Ν.Ανανιάδης, Γ.Ανεμογιάννης, Κ.Ντάτσης, Ι.Καλαμπόκης, Δ.Εμμανουήλ, Π.Λαζαρίδης, Ν.Σερετάκης, Δ.Ε.Γκούμα, Ι.Ζαχαριάδης, Ε.Παπαλουκά, Ι.Ουσταμπασίδης και Αλ.Γούλας.Η νέα ημερομηνία,μετά τις 21 Νοεμβρίου 2022 είναι η 28η Νοεμβρίου 2022 στην ίδια αίθουσα (Ενιαίο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς”) και ώρα (7.00′ μ.μ.) – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

 

         Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Μετά την υποβολή του αριθ. εισ. πρωτ. 25287/31-10-2022 αιτήματος των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλου, Κ.Τομπούλογλου και Π.Αθανασόπουλου, το οποίο συνυπέγραψαν και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλος, Ν.Ανανιάδης, Γ.Ανεμογιάννης, Κ.Ντάτσης, Ι.Καλαμπόκης, Δ.Εμμανουήλ, Π.Λαζαρίδης, Ν.Σερετάκης, Δ.Ε.Γκούμα, Ι.Ζαχαριάδης, Ε.Παπαλουκά, Ι.Ουσταμπασίδης και Αλ.Γούλας, ήτοι το 1/3 και πλέον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σας καλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι») και συμπληρώθηκαν από αυτές του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4674/20 και της αριθ. 375/39167/2-6-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση στο κατωτέρω αναφερόμενο από τους αιτούντες μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συζήτηση επί του θέματος της προστασίας του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας από κακόβουλες ενέργειες και επί του ζητήματος της αποτελεσματικής πυροπροστασίας του.