Σας ενημερώνουμε ότι θα σας ενημερώσουμε!

Τοποθετήθηκε και ο Δήμος Μεταμόρφωσης ( δηλ. ο Σ. Σαραούδας) για το περιστατικό στο δημοτικό συμβούλιο και ενημέρωσε τον κόσμο της Μεταμόρφωσης ότι θα τον ενημερώσει προσεχώς (!)

Όπως συνάγεται απο την ανακοίνωση του Δήμου Μεταμόρφωσης, θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για “μεμονωμένα” περιστατικά. Προφανώς τα “κατά συρροή” είναι σε άλλη κατηγορία και δεν θα γίνουν ενέργειες γι αυτά!

Η – μη – ανακοίνωση:

Όσον αφορά στο συμβάν κατά την οπτικοακουστική κάλυψη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό διερευνάται ήδη αρμοδίως και θα ακολουθήσει πλήρης επίσημη ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχου μεμονωμένου περιστατικού”.