Μαϊμούδες και στην Πεύκη βλέπει ο Ν. Κωνσταντίνου

Με αφορμή το δημοσίευμα της Έκφρασης “Μαϊμουδιές στη Μεταμόρφωση, μαϊμουδιές και στη Νέα Ιωνία” ανακοίνωση εξέδωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Νικηφόρος Κωνσταντίνου.

Όπως φαίνεται η χρήση των “μυστικών δημοσκοπήσεων” είναι ευρεία!

Η ανακοίνωση (η φωτο είναι της ανακοίνωσης του κ. Κωνσταντίνου)

Μαϊμούδες στην Πεύκη!

Με αφορμή δημοσιεύματα στην εφημερίδα «ΕΚΦΡΑΣΗ», που αφορούν δημοσκοπήσεις στους Δήμους Μεταμόρφωσης Νέας Ιωνίας και Αγίας Παρασκευής, εφιστούμε την προσοχή στους Δημότες της Λυκόβρυσης – Πεύκης, σχετικά με διάφορες φήμες για δημοσκοπήσεις που υποτίθεται ότι διεξάγονται στην πόλη μας και κατατάσσουν αυτούς που τις διαδίδουν «πρώτους», αλλά όπως λένε «είναι μυστικές και δεν μπορούν να τις φανερώσουν επίσημα»!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα:

«Καλεί κάποιος άγνωστος, χωρίς να δίνει όνομα εταιρείας, όνομα ερευνητή και αριθμό μητρώου ΕΣΡ! 

Όταν κάποιοι δημότες επιτακτικά ζήτησαν να τους δώσουν όνομα, ανέφεραν μια εταιρεία η οποία δεν βρίσκεται σε καμία αναζήτηση!

Τα δε τηλέφωνα από τα οποία καλούν δεν αντιστοιχούν σε κάποιον, ενώ άλλα είναι μόνιμα κατειλημμένα!

Με αυτόν τον τρόπο:

– Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις!

– Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει κανέναν και ο οποιοσδήποτε μπορεί να ισχυρίζεται ότι θέλει!

Για να μη σας κοροϊδεύουν:

Όταν κάποιοι σας «ενημερώσουν» για μια τέτοια δημοσκόπηση ζητήστε τα αυτονόητα: 

Να τη δώσουν στη δημοσιότητα με την ταυτότητά της (όνομα εταιρείας με πλήρη στοιχεία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης).

Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το κάνουν!»

 Σύμφωνα με το Νόμο:

«Ο Νόμος 3603/2007 (Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων) αναφέρει σχετικά:

Άρθρο 2 Στοιχεία δημοσκόπησης

2. Ως δείγμα νοείται η αντιπροσωπευτική ομάδα πληθυσμού, η οποία επιλέγεται με χρήση στατιστικά αποδεκτών δειγματοληπτικών μεθόδων, ώστε τα συμπεράσματα, που θα εξαχθούν, να μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού.

3. Ως μέθοδος συλλογής στοιχείων νοείται ο τρόπος της συστηματικής συλλογής και αντικειμενικής καταγραφής και ανάλυσης, σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους επιστημονικούς κανόνες, των απόψεων ενός επιλεγμένου αντιπροσωπευτικού δείγματος, καθώς και η επεξεργασία των στοιχείων, η οποία οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, που αφορούν στο σύνολο του αντιπροσωπευόμενου πληθυσμού.

6. Ως ταυτότητα δημοσκόπησης νοούνται τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, καθώς και ο αριθμός εγγραφής των φορέων και επιχειρήσεων στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), εφόσον πρόκειται για δημοσκόπηση που έχει ανατεθεί από φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ορίζεται, από τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμούς, καθώς και από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Άρθρο 4 Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων

4. Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 δεν δημοσιοποιούνται.

13. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει από το Ε.Σ.Ρ., εις βάρος των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 223 Α ́), όπως ισχύει.»

Απαίτηση: Οι εποπτικές αρχές να πράξουν τα δέοντα

«Καλούμε επιπλέον τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να επιληφθούν του θέματος με στόχο να διασφαλίσουν την ορθή και νόμιμη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων και να αποτρέψουν την ενδεχόμενη παραπλάνηση των εκλογέων ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

-Οπότε, μην ακούτε «μαϊμούδες»!

Πληροφορίες από την Εφημερίδα «ΕΚΦΡΑΣΗ»