Μ. Ψυχάλης: Οικονομική και αξιακή χρεοκοπία

Η τοποθέτηση του υποψηφίου Δημάρχου Μάριου Ψυχάλη κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

– Έχουμε οικονομική και αξιακή χρεοκοπία του Δήμου.

– Το ζήτημα του καζίνο επηρεάζει και την πόλη. Θα δημιουργηθεί τεράστια όχληση μαζί με το Mall και την αλλαγή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

– Η αντιπολίτευση στοχοποιήθηκε παρά στοχοποίησε. Αποφεύχθηκε έτσι η συναίνεση σε μια σειρά από εθνικά και τοπικά ζητήματα.