Λογοδοσία στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Σε Ειδική Συνεδρίαση με θέμα τη λογοδοσία προσκαλεί με ανακοίνωση της η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (Κύμης και Λητούς).

Η ανακοίνωση – πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης είναι η παρακάτω:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην ειδική, δια ζώσης Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 και 67Α, του Ν. 3852/2010, όπως αυτά ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 98/24 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-ΠΛ6.

Επισημαίνεται ότι για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, στην ημερήσια διάταξη της, εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:59 να καταθέσετε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγράφως το θέμα που επιθυμείτε να θέσετε και αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής.

Τα θέματα μπορούν να σταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@metamorfossi.gov.gr.