ΛΑΣ Λυκόβρυσης – Πεύκης: Προστατεύουμε τα δάση του Δήμου μας

Για την προστασία και την ανάδειξη των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής τοποθετείται αναλυτικά η Λαϊκή Συσπείρωση Λυκόβρυσης – Πεύκης αναδεικνύοντας τις ευθύνες της τωρινής δημοτικής αρχής και καταθέτοντας τη δική της πρόταση. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει εδώ και πολλά χρόνια τοποθετηθεί ολοκληρωμένα και ουσιαστικά σχετικά με την προστασία των δασών της πόλης μας, αλλά και την ανάδειξη τους ως τους βασικούς πνεύμονες πρασίνου της Λυκόβρυσης και της Πεύκης. Η σπουδαιότητα τους έχει υπερτοπικό χαρακτήρα καθώς το δασογενές περιβάλλον και η έκτασή τους έχουν καθοριστική συμβολή στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο ισοζυγίου του άνθρακα, στην ποιότητα του αέρα και στην διαμόρφωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής.

Δυστυχώς, τα δάση μας είναι παρατημένα, με ευθύνη του Δήμου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία και τη διαχείριση τους, σε συνεννόηση και με το αρμόδιο δασαρχείο. Η πολιτική της διοίκησης του Δήμου όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι οι πανάκριβες (έως και 400€ ανά κλάδεμα δένδρου) και αμφιβόλου ποιότητας εργολαβίες, μιας και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου απαρτίζεται από 3 άτομα!

Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος από το δάσος Μορέλλα διεκδικείται, με φερόμενους τίτλους ιδιοκτησίας από την εποχή της Τουρκοκρατίας!

Είναι ανάγκη τώρα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να βρεθούν και να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι, για την προστασία, την αναγέννηση, και την ανάδειξη των δασών μας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Λυκόβρυσης-Πεύκης, έχοντας μία ολοκληρωμένη επιστημονική πρόταση για τα δάση μας διεκδικεί και προτείνει:

  • Αναζωογόνηση του δάσους, με νέες φυτεύσεις

Δασοκομικοί χειρισμοί των υφιστάμενων δέντρων και της κόμης τους για την αναζωογόνησή τους, απομάκρυνση ξερών κορμών, κλαδιών και βιομάζας, στοχευμένες αραιώσεις με απομάκρυνση ξερών και μη υγειών ατόμων, φυτεύσεις δέντρων και θάμνων στα τμήματα με αραιή βλάστηση και περιμετρικά των δασών. Όλες οι φυτεύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην δημιουργία προκαθορισμένων περιπατητικών διαδρομών με στόχο την μείωση της επιβάρυνσης και της συμπίεσης του εδάφους σε όλο το τμήμα των δασών και την ανάπτυξη δασογενούς περιβάλλοντος.

  • Ανανέωση του εδάφους και φροντίδα του ήδη υπάρχοντος

Θα πρέπει το έδαφος να εμπλουτισθεί, έτσι ώστε τα φυτά να μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξή τους και την βελτίωση του ριζικού τους συστήματος. Απαραίτητη είναι η δημιουργία μικρών πέτρινων τοιχίων σε σημεία με εντονότερες κλίσεις για την συγκράτηση των εδαφών και την μείωση φαινομένων διάβρωσής του. Η στοχευμένη προσθήκη εδαφικού υλικού θα βελτιώσει αποφασιστικά την σημερινή κατάσταση του υποβαθμισμένου και συμπιεσμένου εδάφους που έχει σαν αποτέλεσμα την ασθενική ανάπτυξη πολλών δέντρων μέσα στα δάση.

  • Φροντίδα των δένδρων από ασθένειες και προστασία από νέες

Ετήσιο πρόγραμμα ελεγχόμενης καταπολέμησης της βαμβακάδας και της πευκόκαμπιας που νεκρώνουν τα επιβαρυμένα δέντρα. Εμπλουτισμός και μίξη με άλλα πλατύφυλλα είδη της Ελληνικής χλωρίδας, προσαρμοσμένα στις βιοκλιματικές συνθήκες και στο τοπίο της περιοχής μας. Η γενικότερη ευρωστία του δάσους μπορεί να βελτιωθεί με την μείξη πολλών ειδών. Μικτές συστάδες με κωνοφόρα και πλατύφυλλα είδη παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε προσβολή από ασθένειες ενώ ενισχύεται και η πυρασφαλιστική δομή των δασών. Να σταματήσουν οι φυτεύσεις ξενικών – εισβλητικών ειδών που υποβαθμίζουν την βιοποικιλότητα και γίνονται φορείς ασθενειών.

  • Έμφαση στην πυροπροστασία με δημιουργία δικτύου πυροσβεστικών κρουνών

Η πυροπροστασία των δύο δασών είναι ένα θέμα εξέχουσας σημασίας για την ύπαρξη τους, αλλά και την ασφάλεια των κατοικιών γύρω από αυτά. Είναι αναγκαία η εγκατάσταση ολοκληρωμένου δικτύου πυροσβεστικών φωλιών και κρουνών στο χώρο με τέτοια διάταξη ώστε να είναι εύκολη η χρήση τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατ’ ελάχιστον το δίκτυο θα πρέπει να καλύπτει την περίμετρο των δασών και επιλεγμένα σημεία εντός αυτών. Παράλληλα να δημιουργηθεί κατάλληλα διαμορφωμένος διάδρομος για την εύκολη πρόσβαση πυροσβεστικού οχήματος στο χώρο των δασών.

  • Ήπιες διαμορφώσεις εντός των δασών που βοηθούν στη ανάδειξη ως χώρου αναψυχής

Παράλληλα απαιτούνται διαμορφώσεις για την ανάδειξη των δασών ως χώρων αναψυχής για τους κατοίκους. Συγκεκριμένα διαμόρφωση οργανωμένου δικτύου μονοπατιών με σαφή καθορισμό και σήμανση, περίφραξη με λιθοδομή περιμετρικά των εκτάσεων και διαμόρφωση πυλών εισόδου. Καθιστικά και ήπια έργα δασικής αναψυχής.

  • Προστασία από τη διάνοιξη της Λ. Κύμης

Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα κομμάτι του Δάσους Αργύρη θα χαθεί με το πέρασμα της Λ. Κύμης. Στο βαθμό που προχωρήσει το έργο διάνοιξης της Λ. Κύμης, με ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρίας πρέπει να αποκατασταθεί το δάσος, και όπου ήταν δάσος να ξαναγίνει δάσος, ενώ παράλληλα διεκδικούμε και μία σειρά από νέους χώρους πρασίνου ως αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους του Δήμου. Στο ίδιο πλαίσιο είναι απαραίτητο να γίνουν μία σειρά παρεμβάσεις και για το ρέμα της Πύρνας, όπου με νέες φυτεύσεις αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην παραρεμάτια περιοχή να αναδειχθεί ως χώρος αναψυχής και φυσικού πλούτου.

Τέλος, απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ήδη υπάρχοντα δέντρα που βρίσκονται στην περιοχή μας. Πέραν των κλαδεύσεων ή των κοπών δένδρων που γίνονται όπου κρίνεται απαραίτητο σε συνεννόηση και με το αρμόδιο δασαρχείο, είναι κρίσιμο στα σημεία που κόβονται δέντρα, κύρια σε πεζοδρόμια, να γίνεται αντικατάσταση τους με νέα υγιή δένδρα, με ευθύνη του Δήμου.

Η ουσιαστική προστασία των δασών, των δέντρων, αλλά και συνολικά της φυσιογνωμίας του Δήμου και του φυσικού του πλούτου, είναι στο χέρι των ίδιων των κατοίκων.

Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που είναι σε αυτήν την κατεύθυνση και παλεύουμε μαζί με τους κατοίκους έτσι ώστε τα δάση μας να ξαναγίνουν πόλος έλξης για όλους, μακριά από επιχειρηματικά και άλλα ιδιωτικά συμφέροντα που τα επιβουλεύονται.