Λ. Μαγιάκης: Ενότητα στη βάση προγραμματικής συμφωνίας