Κυρ. Κουτρούλης: Ασκεί “μυστική διπλωματία” ο Δήμαρχος για τη Λεωφ. Κύμης;

Με ανακοίνωση του, ο επικεφαλής της παράταξης “ΠΝΟΗ Συνεργασίας για το Ηράκλειο”, Κυριάκος Κουτρούλης, διατυπώνει την ανησυχία του για το θέμα της Λεωφ. Κύμης ύστερα από την αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ των επικεφαλής των παρατάξεων και του δικηγόρου που έχει αναλάβει την υπόθεση. Μάλιστα, διερωτάται αν ο Δήμαρχος που, σημειωτέον, συναντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό χωρίς να είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκεί “μυστική διπλωματία”. Τέλος, ζητά την κατά γράμμα εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καλεί τους δημότες του Ηρακλείου σε εγρήγορση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Κυριάκου Κουτρούλη έχει ως εξής:

Στις 18/12/2023 είχε καθοριστεί συνάντηση των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων, των εκπροσώπων της επιτροπής των κατοίκων και του δικηγόρου που χειρίζεται την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν αιτήματος που είχαν υποβάλει οι δημοτικές παρατάξεις, και ειδικότερα η δική μας από τον Ιούλιο 2023, πλην όμως, κατόπιν επίμονων οχλήσεων μας, μας γνωστοποιήθηκε ότι η συνάντηση αυτή ματαιώθηκε λόγω κωλύματος του δικηγόρου που χειριζόταν την υπόθεση.

Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση του κυρίου Δημάρχου με τον αρμόδιο Υφυπουργό, στο οποίο βέβαια δεν κλήθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις, αν και υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και για την οποία συνάντηση ουδεμία ενημέρωση έχουμε μέχρι σήμερα.

Κατόπιν συνάντησης που είχαμε προ 5 μηνών περίπου, παρουσία κατοίκων, με τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε συμφωνήσει να κατατεθεί πρόσθετος λόγος στην αίτηση ακύρωσης, στον οποίο να επισημαίνονται τρεις σοβαρές παρατυπίες του Υπουργείου και συγκεκριμένα η μη ύπαρξη κωδικού πίστωσης για την προκήρυξη του έργου, η μη κατάθεση αιτήσεως προσδιορισμού μονάδος για τις υπό απαλλοτρίωση εκτάσεις και η πλήρης ανυπαρξία κυκλοφοριακής μελέτης.

Το έργο αυτό διαχρονικά το επιθυμούσε το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο και μόνο για να αποσυμφορηθεί η οδός Πλαπούτα από τον κυκλοφοριακό φόρτο, πλην όμως, όπως προτείνεται το έργο, χωρίς είσοδο και έξοδο της Πλαπούτα στη Λεωφόρο Κύμης, η κατάσταση της Πλαπούτα θα επιδεινωθεί και κατά συνέπεια η επιθυμία του Δημοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων δεν θα πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, σαν Δήμος Ηρακλείου έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα ότι σε απόσταση 50 μέτρων από το προτεινόμενο κόμβο που δημιουργείται με την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης έχουμε το όρυγμα της Αττικής Οδού, στο οποίο θα προστεθεί το προτεινόμενο όρυγμα των 320 μέτρων από την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης.

Αυτό σημαίνει απλά ότι όλο το προάστιό μας θα επιβαρυνθεί από την ηχορύπανση και από την εκπομπή των καινούριων ρύπων που θα προστεθούν από το προτεινόμενο έργο.

Γι’ αυτό αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο να διεκδικήσουμε την κάλυψη του ορύγματος της Αττικής Οδού, την κάλυψη του ορύγματος της Λεωφόρου Κύμης και τη δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλοπαιδιών πάνω από αυτά.

Πλην όμως, η δημοτική αρχή δεν υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν διεκδικεί αυτά που ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αρκείται σε προτεινόμενες από το Υπουργείο λύσεις για μερική κάλυψη του ορύγματος της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η μοναδική ελπίδα που έχει το προάστιό μας για να σωθεί από την καταστροφική για αυτό προτεινόμενη λύση του Υπουργείου είναι να ευδοκιμήσει η αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία ευδοκίμηση θα δώσει στον δήμο μας τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για το προάστιό μας.

Η δημοτική αρχή αγνοώντας την επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων και από κατοίκους και η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, διαπραγματεύεται κρυφίως και ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου με το αρμόδιο Υπουργείο και χωρίς να διεκδικεί αυτά που ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όλα αυτά μας δημιουργούν εύλογη ανησυχία για την τύχη του προαστίου μας, η οποία ανησυχία εντάθηκε από το γεγονός ότι δεν συντελέστηκε η συνάντηση στις 18/12/2023 και από το γεγονός ότι η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή δεν έχει πάρει απόφαση για να δώσει εντολή στον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση να ασκήσει τον πρόσθετο λόγο που προαναφέραμε στην αίτηση ακύρωσης που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η οποία έχει οριστεί για να συζητηθεί για τις 22/2/2024.

Ο φόβος μας είναι ότι η δημοτική αρχή επιδίδεται σε «μυστική διπλωματία» και ότι έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο λύσεις που θα είναι καταστροφικές για το προάστιό μας.

Διεκδικούμε:

Α) Να κατατεθεί άμεσα ο πρόσθετος λόγος στην αίτηση ακυρώσεως που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το περιεχόμενο που προαναφέραμε

Β) Την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ) Την άμεση συνάντηση της επιτροπής που ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να προβληθεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλα της τα αιτήματα

Τέλος, καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτισσες σε επαγρύπνηση για να αποτρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση του προαστίου μας και της ποιότητας της ζωής μας και για τους λόγους αυτούς και ζητάμε την άμεση σύγκλιση της μικτής διαπαραταξιακής επιτροπής παρουσία του δικηγόρου που χειρίζεται την υπόθεση και την άμεση συνάντηση αυτής με το αρμόδιο Υπουργείο για το σοβαρό αυτό θέμα και την παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών .