Κοινωνίας Βήμα: Γιατί κόπηκαν τα δέντρα στην Πίνδου;

Την κοπή δέντρων στη νησίδα της οδού Πίνδου σχολιάζει η παράταξη «Κοινωνίας Βήμα» απευθύνοντας μια σειρά από ερωτήματα στη δημοτική αρχή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Σημειώνει πως «λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή από την Περιφέρεια του άκρως απαραίτητου και πολυαναμενόμενου αντιπλημμυρικού έργου της οδού Σκρα, προκύπτει αιφνιδίως ως πρώτη παράπλευρη απώλεια και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, η καταστροφή ενός εκ των λίγων πνευμόνων πρασίνου που διαθέτει η περιοχή της Νησίδας».


Αναφέρει αναλυτικά: «Την 23η Φεβρουαρίου 2024, εισήχθη στην Δημοτική Επιτροπή ως θέμα Εκτός Ημερησίας Διάταξης, η αποδοχή δωρεάς κοπής 10 ή 11 δένδρων στο αλσύλλιο παραπλεύρως της οδού Πίνδου, λόγω εργασιών για την τοποθέτηση του αγωγού Σ-7 του αντιπλημμυρικού έργου της Σκρα.
Νωρίτερα και σύμφωνα με το από 14/2/2024 έγγραφο της Τροχαίας, το οποίο δεν μας επιδείχθηκε κατά την συζήτηση, προκύπτει ότι είχε αποφασιστεί το κλείσιμο της οδού Πίνδου στο σημείο και κατά την διάρκεια των έργων, καθώς και η διάνοιξη βοηθητικής παρακαμπτήριας οδού επί του παράπλευρου αλσυλλίου. Στην προβλεπόμενη παρακαμπτήριο, σύμφωνα με το έγγραφο, επιβάλλεται η κίνηση αποκλειστικά των μέσων μαζικής μεταφοράς και των οχημάτων του εργοταξίου.


Επιπρόσθετα, στην με αριθμό 35/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατά την συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2023 με παρόντα μόνο τα μέλη της τότε Διοίκησης, γίνεται λόγος για ενστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ήρθησαν μετά από συνάντηση με την κατασκευαστική εταιρεία.


Αναπόφευκτα, κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει σειρά ερωτημάτων για τα οποία θα πρέπει αρμοδίως και κατά τον βαθμό που τους αναλογεί να απαντήσουν τόσο η νυν διοίκηση Τομπούλογλου όσο και η προηγούμενη διοίκηση Βούρου.

Ποιος είναι ο λόγος που απαιτείται η κοπή των δένδρων; Η τοποθέτηση του αγωγού ή η διάνοιξη βοηθητικής παρακαμπτήριας οδού εντός του αλσυλλίου για την κυκλοφορία των εγκεκριμένων οχημάτων;
Γιατί δεν γνωστοποιήθηκε το από 14/2/2024 έγγραφο της τροχαίας στην Δημοτική Επιτροπή κατά την συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2024 στην οποία ο δήμαρχος εισηγήθηκε την κοπή των δένδρων;
Σε τι έγκεινται οι ενστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας από το 2023 ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και με ποιες εγγυήσεις ήρθησαν;
Περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη του έργου η κοπή των δένδρων; Αν όχι πότε προέκυψε η ανάγκη;
Εξετάσθηκαν εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να αποφευχθεί η κοπή δένδρων; Αν ναι, γιατί απορρίφθηκαν;
Γιατί δρομολογείται η διαδικασία της δωρεάς προς τον δήμο μας για την κοπή και δεν εκτελείται από τον ανάδοχο του έργου ή με δωρεά προς την περιφέρεια;
Πως θα αντιμετωπιστεί η επικινδυνότητα λόγω της εγγύτητας με τα πρανή του ποταμού της παρακαμπτηρίου με διέλευση βαρέως τύπου οχημάτων;
Τέλος, στα χρόνια του ‘’πάμε κι όπου βγει’’ που βιώνουμε ως φαίνεται και στα δημοτικά μας πράγματα, λόγω κεκτημένης ταχύτητας για την εικόνα υπεραπόδοσης έργου, οφείλουμε να επισημάνουμε πως σε έργα μεγάλης διάρκειας και σοβαρής παρέμβασης που αλλάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων, έχουν στοιχεία επικινδυνότητας και άπτονται του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απαιτείται διαβούλευση, σοβαρότητα, διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση».