“Κοινωνία Παρούσα”: Επίσκεψη ενημέρωσης στον ΣΜΑ Κηφισιάς

Διαπιστώθηκε “σοβαρή καθυστέρηση στον σχεδιασμό μίας σύγχρονης, παραγωγικής και αποδοτικής λειτουργίας του ΣΜΑ Κηφισιάς με διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων”, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης

Από το γραφείο τύπου της Δημοτικής Παράταξης “Κοινωνία Παρούσα Κηφισιά – Ν.Ερυθραία – Εκάλη” εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Κηφισιάς πραγματοποίησε την Τρίτη 1/8 αντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Παρούσα» με επικεφαλής την Αγγελική Παπάζογλου, δημοτική σύμβουλο και υποψήφια Δήμαρχο Κηφισιάς και τον Κώστα Δεύτο, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου. Η υποψήφια Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους για τα προβλήματα τους και να διαπιστώσει τις σοβαρές ελλείψεις σε μηχανήματα (ένας κλαδοφάγος πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες του καλλικρατικού Δήμου και όχι μόνο της Κηφισιάς όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός), σε μέσα ατομικής προστασίας και συνθήκες υγιεινής για τους εργαζομένους, στην ελλιπή συντήρηση των μηχανημάτων και σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κηφισιάς από την έναρξη του δεν ήταν αδειοδοτημένος και με νομοθετική διάταξη (άρθρο 92 του ν. 4685/2020) έλαβε πρόσφατα έγκριση για την προσωρινή λειτουργία των εγκαταστάσεων του. Η προσωρινή λειτουργία όμως επιτρέπεται από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση ΓΠΣ ή με έγκριση ΤΧΣ και μέχρι τρία (3) έτη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του ΣΜΑ. Τρία χρόνια μετά, η προθεσμία εκπνέει. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τόσο εμείς όσο και οι πολίτες τι ενέργειες έχει κάνει η δημοτική αρχή του κ. Θωμάκου για το θέμα αυτό; Εκτός και αν περιμένει την Κυβέρνηση, ως από μηχανής Θεός, να δώσει δια νόμου παράταση λειτουργίας.

Ωστόσο, η Υπηρεσία αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική για ένα πράσινο Δήμο όπως είναι η Κηφισιά που παράγει πολλά κηπαία απορρίμματα αλλά και για έναν Δήμο με σύγχρονη οικολογική στρατηγική στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτό, γιατί με την μεταφόρτωση απορριμμάτων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες διαδικασίες όπως είναι η διαλογή των ανακυκλώσιμων, ο διαχωρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων και η συμπίεση των απορριμμάτων με στόχο ένα ορθότερο σύστημα συλλογής – μεταφοράς των παραγόμενων αποβλήτων της περιοχής μας. Αντ’ αυτού, οι εργαζόμενοι βρίσκουν σοβαρές ανεπάρκειες στο όλο σύστημα και αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ανασφαλείς για τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η «Κοινωνία Παρούσα» δεσμεύεται να καταθέσει εμπεριστατωμένη πρόταση για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Σταθμού και την κατοχύρωση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.