Κίνηση Πολιτών Λυκόβρυσης: Παρουσίασε τις προτάσεις της για τη Λεωφόρο Κύμης

||||

||||
          Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης ” Γ. Διαμαντόπουλος ” – Ανακοίνωση της Κίνησης
 
 
          Από την Κίνηση Πολιτών Λυκόβρυσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
 
 
         ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Λ ΚΥΜΗΣ
 
         ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
         Αγαπητοί συμπολίτες ,
 
 
        η Κίνηση Πολιτών Λυκόβρυσης διοργάνωσε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης ” Γ. Διαμαντόπουλος ” δημόσια συζήτηση με τους πολίτες του δήμου μας, με ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη διάνοιξη της Λ. Κύμης, τις επιπτώσεις στον οικιστικό ιστό του δήμου μας και τις προτεινόμενες λύσεις.
 
 
       Ο πετυχημένος αγώνας και οι παρεμβάσεις πριν είκοσι χρόνια, είχαν αποτέλεσμα την υπογειοποίηση της  Λ. Κύμης . 
Τώρα καλούμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να μειώσουμε επιπλέον συνέπειες, όπως αυτές προκύπτουν από τις μελέτες δημοπράτησης του έργου.
 
 
        Οι προτάσεις που αναδείξαμε και έγιναν αποδεκτές στον δημόσιο διάλογο, είναι οι παρακάτω :
 
 
Α ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 
 
       Κύριο θέμα η πρόσληψη ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα γιατί :
 
– Η συνεχής παρακολούθηση τής κατασκευής ενός τόσο σημαντικού έργου, για την πόλη μας είναι αναγκαία.
– Όπως προκύπτει από τα τεύχη δημοπράτησης, σημαντικός αριθμός μελετών (συνολικά δέκα επτά) θα γίνουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και επομένως οι παρεμβάσεις μας είναι κρίσιμες για τις τελικές επιλογές που θα γίνουν.
 
 
Β ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
 
 
       Χρειαζόμαστε μια ευέλικτη επιτροπή του δήμου μας που θα παρακολουθεί, συντονίζει – συνεργάζεται με τον τεχνικό σύμβουλο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
 
 
Γ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
 
 
       Στα τεύχη δημοπράτησης περιγράφεται η νομοθεσία αποζημίωσης των θιγομένων ιδιοκτησιών.
Θέλουμε δίκαια και έγκαιρη αποζημίωση των συμπολιτών μας, που απαλλοτριώνονται οι περιουσίες τους και τον δήμο αρωγό και συμπαραστάτη τους.
 
 
Δ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ
 
 
      Από την λεωφόρο θα περνάνε καθημερινά 30-50.000 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα το ήδη σοβαρό πρόβλημα των υψηλών δεικτών αερίων ρύπων στην περιοχή μας, να γίνει μεγαλύτερο.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ μας η παρέμβαση στην μηχανολογική μελέτη του αερισμού – εξαερισμού της σήραγγας ( εκρεμμεί) με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των αγωγών εξαερισμού της υπόγειας λεωφόρου και την πρόβλεψη τοποθέτησης ειδικών μονάδων επεξεργασίας των αέριων ρύπων για συγκράτηση των μικροσωματιδίων, βαρέων μετάλλων και άλλων ρυπογόνων ουσιών.
 
 
Ε ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 
 
 
-Προσαρμογή της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης στα νέα δεδομένα.
 
-Η νέα λεωφόρος θα επιβαρύνει σημαντικά τον οδικό άξονα Βύρωνος / Πλαπούτα στην Κάτω Πεύκη με εκτιμήσεις για υπερδιπλασιασμό της κίνησης των αυτοκινήτων προς – από Εθνική Οδό. Απαιτείται συνεργασία με τους γειτονικούς δήμους Ηρακλείου – Αμαρουσίου για να διερευνηθούν ουσιαστικά μέτρα και παρεμβάσεις .
 
-Επανεξέταση του κόμβου Δροσίνη που μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο κυκλοφορικό βάρος στην συνοικία των Διδασκαλικών μειώνονται και την επιφάνεια πρασίνου.
 
 
ΣΤ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ
 
 
      Αποτελεί ευκαιρία ευρύτερη ανάπλασης της περιοχής η ζώνη πρασίνου που δημιουργείται πάνω από την υπογειοποιημένη λεωφόρου 30 περίπου στρεμμάτων, ενώνει τα δάση Κάσδαγλη – Αργύρη και την παραρεμάτια περιοχή της Πύρνας .
 
ΠΡΟΤΑΣΗ μας ο δήμος μας να διαμορφώσει μελέτη τοπίου για την πράσινη ζώνη περιλαμβάνοντας παιδικές χαρές και ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις.
 
 
Θ ΠΥΡΝΑ
 
 
       Είναι γνωστό ότι η παραποτάμια Πύρνα είναι περιοχή μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αθήνας. 
 
Αποτελεί υδροβιότοπο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, που χρίζει προστασίας για να μπορεί να παίζει το σημαντικό του ρόλο.
 
Δεν θέλουμε να μετατραπεί σε έναν ακόμα τσιμεντένιο αγωγό ομβρίων, όπως τα περισσότερο ρέματα της Αττικής. 
 
 
        Η υπογειοποιημένη λεωφόρος ανοίγει στην Πύρνα με αποτέλεσμα να δημιουργείται  σοβαρό πρόβλημα ηχορύπανσης στον γειτονικό οικισμό των Διδασκαλικών και την παραρεμάτια περιοχή.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ μας η κάλυψη των δυο γεφυρών στη Πύρνα με κατασκευή ηχοπετασματος – κλωβού.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ μας ο περιορισμός των τεχνικών έργων εντός της κοίτης θεωρώντας υπερβολικό το μήκος των 215 m .
 
 
Η ΟΜΒΡΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
 
 
        Στην περιοχή Ελ. Βενιζέλου – Ανδρούτσου, στο Ηλιακό Χωριό και αλλού, υπάρχει διαχρονικά σοβαρό πρόβλημα έντονης δυσοσμίας απο τα υπάρχοντα δίκτυα.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ μας στις μελέτες  ( εκκρεμούν ) που θα γίνουν για τα νέα δίκτυα ομβρίων –  αποχέτευσης της νέας λεωφόρου να συμπεριληφθεί η σύνδεση τους με τα υπάρχοντα γειτονικά της περιοχής, ώστε να λυθεί το διαχρονικό αυτό πρόβλημα.
 
 
Ζ  ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 
 
        Κατά την φάση κατασκευής του έργου που θα είναι πολυετής, η μετακίνηση των βαρέων οχημάτων μέσα στον οικιστικό ιστό, οι εκσκαφές, οι ρύποι, η σκόνη και ο θόρυβος είναι σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ μας να μελετηθουν και να προταθούν τρόποι σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο με στόχο, την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση πχ με μετακίνηση των βαρέων οχημάτων κατά μήκος της υπό κατασκευή λεωφόρου με έξοδο την Εθνική και Αττική Οδό.
 
 
Ι ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 
 
       Ζητάμε αντισταθμιστικά μέτρα για τα καταστροφή τμημάτων των φυσικών χώρων της περιοχής – δασών και Πυρνας.
 
-Ουσιαστική παρέμβαση στα δάση Κάσδαγλη και Αργύρη εμπλουτισμού και ανανέωση εδαφών και δέντρων καθώς και νέες φυτεύσεις.
 
– Ίδρυση φυσικού πάρκου Πύρνας στην οριοθετημένη παραρεμάτια περιοχή σε όλο το μήκος μέχρι την Εθνική οδό, με καθαρισμό, διάνοιξη πεζοπορικής διαδρομής και δεντροφυτεύσεις.
 
Η ενοποίηση των δασών Κάσδαγλη – Αργύρη με την Πύρνα μέσω της πράσινης ζώνης μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής στο μέλλον.
 
 
        Καλούμε τον δήμο, τις δημοτικές παρατάξεις και τους συμπολίτες μας, με υπευθυνότητα να πάρουμε κοινές ενωτικές πρωτοβουλίες γιά  να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες του μεγάλου αυτού έργου, χωρίς υστεροβουλίες και πολιτικαντισμούς !
 
 
        Ας εργαστούμε για αυτό !