Displaying items by tag: δημος νεας φιλαδελφειας νεας χαλκηδονας

           Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 8.00' μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) - Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπόθεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 448 Θ του Δήμου, ιδιοκτησίας Βενετσιάνου Κάκκαβα, κατόπιν της κοινοποίησης του αριθ. πρωτ. 3175/22-9-2022 εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών περί μη συμμόρφωσης του Δήμου προς την αριθ. 478/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και προς τις αριθ. 392/2014 και 2311/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας (επανεισαγωγή).

 

2. Συζήτηση επί του θέματος της αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη, κατόπιν αιτήματος των ανεξαρτήτων Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αλ.Γούλα και Ευτ.Παπαλουκά (επανεισαγωγή).

 

3. Συζήτηση, κατόπιν αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη της Καρδιάς μας», και λήψη απόφασης - με καλόπιστη πάντα διάθεση συνεργασίας με την Ελληνική και σοβαρή εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ - για την επίλυση προβλημάτων, που χρονίζουν ή πλέον ανακύπτουν από την επικείμενη λειτουργία του Υπερκαταστήματος της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, στην βόρεια Νέα Φιλαδέλφεια (οδοί Σκρα και Λαχανά),

     όπως (ενδεικτικά):

 

    -το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Σκρα, 

    -η διάνοιξη της οδού Λάρνακος, 

    -η αξιοποίηση - προς όφελος του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής - της δημοτικής έκτασης 9 περίπου στρεμμάτων όπισθεν του ακινήτου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ (συμπεριλαμβανομένου του υφισταμένου πάρκου Ολυμπιονικών)

    -το κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, 

    -η αυξημένη στάθμευση των αυτοκινήτων πλησίον σχολείων της πόλης, 

    -αντισταθμιστικά έργα εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προς τον Δήμο (αξιοποίηση παρακείμενων ελεύθερων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.) κλπ.

 

4. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.

 

5. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, βάσει της αριθ. 253/2022 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 

6. Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2023, βάσει της αριθ. 254/2022 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 

7. Καθορισμός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2023, βάσει της αριθ. 255/2022 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 

8. Έγκριση παραχώρησης ή μη της χρήσης του οικοπέδου όπου βρίσκονται το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Γεν. Λύκειο Ν.Φ. στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο 1ο Γεν. Λύκειο Ν.Φ.».

 

9. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό νέου Προέδρου, νέου τακτικού και νέου αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19.

 

10. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 24/2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

11. Έγκριση αριθ. 2/2022 Πρακτικού Επιτροπής Κοπής Δένδρων επί κοινοχρήστων χώρων Δήμου, βάσει της αριθ. 90/2022 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..

 

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17.

 

13. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής παράδοσης και παραλαβής ακινήτων 2023.

 

14. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της επιτροπής εκτίμησης του σχετικού τιμήματος των εκποιούμενων κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.

 

15. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.

 

16. Επικύρωση πινάκων ωφελουμένων  της πράξης  «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.Φ.-Ν.Χ.» με κωδικό ΟΠΣ 5003609  Οικονομικού Έτους 2022  (Γ΄ΦΑΣΗ).

 

17. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης – Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υπ. αριθμ. έργου (1) «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.Χαληδόνας» της πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.Χαληδόνας».

 

18. Έγκριση κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.

 

19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 12:32

Συνάντηση Σερετάκη - Βούρου

       Από την Δημοτική Ομάδα της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

      Ο Νίκος Σερετάκης, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, είχε σύντομη συνάντηση και συνομιλία με τον Δήμαρχο κ Γιάννη Βούρο αναφορικά με τα αποτελέσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, τις θέσεις που πρόβαλε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπρόσωπους της κυβέρνησης στα προβλήματα των Δήμων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρηματοδότησή τους.

 
      Ο Νίκος Σερετάκης επανέλαβε την αντίθεση του ΚΚΕ στη λειτουργία των Δήμων με όρους επιχειρηματικότητας και ανταποδοτικότητας, σημείωσε την τεράστια μείωση της χρηματοδότησης τους την τελευταία 15ετία και καυτηρίασε τον ωμό εκβιασμό της κυβέρνησης της ΝΔ για αποκλεισμό από τις προσλήψεις όσων φορέων του Δημοσίου δεν περιορίσουν κατά 10% την κατανάλωση ενέργειας. Στους Δήμους αυτό μεταφράζεται σε πίεση για περικοπές στη θέρμανση των σχολείων.

 

     Επίσης ενημέρωσε τον κ Βούρο για την σημαντική επιτυχία της εκδήλωσης του ΚΚΕ με τίτλο "ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά" που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Νοέμβρη σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε συμφωνηθεί.

         Ακούστε όσα δήλωσε στην ΕΚΦΡΑΣΗ ο υποψήφιος Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας με τη «Σύγχρονη Πόλη», Στέφανος Γατσούλης.

 

- Στη διοίκηση της πόλης μας πρέπει να «φρεσκάρουμε» τα παλιά και να πηγαίνουμε στα καινούρια.

- Η διαχείριση των απορριμμάτων μας απασχολεί έντονα. - Η απελευθέρωση των πόρων είναι πάγιο αίτημα και μπορούμε να κάνουμε πολλά εφόσον οι πόροι των Δήμων και των κοινοτήτων αυξηθούν.

Θέλετε να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ενημερώσεις;

Please enable the javascript to submit this form

Συνεντεύξεις

Ν. Μπαρμπουνης: Φτωχά τα συμπεράσματα του συνεδρίου - Περιμέναμε περισσότερες παροχές
Ν. Μπαρμπουνης: Φτωχά τα συμπεράσματα του συνεδρίου - Περιμέναμε περισσότερες παροχές
Δείτε όλες τις συνεντεύξεις

Εκδηλώσεις

Άνοιξαν οι πύλες του ΙΡΙΔΑ VISIONS - Μέρες πολιτισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης Ε.Κ.Π.Α
Άνοιξαν οι πύλες του ΙΡΙΔΑ VISIONS - Μέρες πολιτισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης Ε.Κ.Π.Α
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Παρασκήνιο

"Είμαι και εγώ εδώ, δεν είσαι μόνος σου"
"Είμαι και εγώ εδώ, δεν είσαι μόνος σου"
Δείτε το παρασκήνιο