Καταστρέφουν το πράσινο και βάζουν “βράχους”

Ο “θεμέλιος λίθος” (και πράσινα άλογα) τοποθετήθηκε στο τρίγωνο, μπροστά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, προκειμένου να τιμηθούν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ιωνίας.

..

Προφανώς η δημοτική αρχή της Νέας Ιωνίας συνδέει την ιστορία της πόλης με καταστροφή πρασίνου και με πολλά χρήματα!

..

Στη φωτογραφία βλέπουμε το “πριν” και το “μετά” του “λίθου”