Καταγγέλλει τον Ηλία Μπάρμπα ο σύλλογος εργαζομένων για εκφοβισμό

Εκφοβισμό από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ηρακλείου Αττικής Ηλία Μπάρμπα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου. Μετά από έγγραφη καταγγελία τον εργαζόμενων της τεχνικής υπηρεσίας σημειώνει πως «στις 04/05 εισέβαλε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  φωνασκώντας, χτυπώντας γραφεία και πετώντας φακέλους, χωρίς κανείς να καταλάβει τι ακριβώς ζητούσε».

Καταγγέλλει τον Ηλία Μπάρμπα ο σύλλογος εργαζομένων για εκφοβισμό
Σε μία υπηρεσία ωστόσο που κάνει τον Αντιδήμαρχο  υπερήφανο για να «περιοδεύει» στην πόλη γυρίζοντας βίντεο και μαζεύοντας ψήφους

«Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου Αττικής καταγγέλλει και καταδικάζει απερίφραστα αυτή και παρόμοιες συμπεριφορές που συνιστούν ξεκάθαρα περιστατικό άσκησης ψυχολογικής βίας», δηλώνει. Υπενθυμίζει ότι πλέον με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 80/03.12.2022 (ΦΕΚ 222/04.12.2022 τεύχος Α’) «απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης» και προβλέπεται η «έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία» και το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περίπτωση των ΟΤΑ.

Ο Σύλλογος αναφέρει ακόμα τα εξής: «Το περιστατικό συνέβη σε μία υπηρεσία βαρύτατα υποστελεχωμένη όπως και όλες οι υπόλοιπες.  Σε μία υπηρεσία ωστόσο που κάνει τον Αντιδήμαρχο  υπερήφανο για να «περιοδεύει» στην πόλη γυρίζοντας βίντεο και μαζεύοντας ψήφους. Η «πολιτική  υπεροψία» και η «αντιθεσμική συμπεριφορά» δεν αποτελούν στοιχεία ενός δημοκρατικού πολιτικού προσώπου. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε άνθρωποι που ασπάζονται τον διάλογο και οι οποίοι αντιλαμβάνονται προβλήματα που δημιουργεί η υποστελέχωση. Επίσης έχουμε αποδείξει ότι δεν λειτουργούμε στα στενά πλαίσια της υπηρεσιακής μας ιδιότητας και όπου έχει χρειαστεί έχουμε βάλει «πλάτη» αντιμετωπίζοντας έκτακτα θέματα που θα δημιουργούσαν έντονα προβλήματα στην πόλη με μοναδικό γνώμονα τους δημότες που όμως ταυτόχρονα  θα είχαν αντίκτυπο στην δημοτική αρχή στην οποία και συμμετέχει.

Στην προσπάθεια μας να δικαιολογήσουμε κάποιες τέτοιου είδους συμπεριφορές  στο παρελθόν, δεχόμενοι συγνώμες από την διοίκηση, φτάσαμε να καταπατούνται τα όρια που περιχαρακώνουν μια υγιή συνεργασία και αντίθετα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τακτικές εκφοβισμού. Εκφοβίζετε ποιους ακριβώς; Αυτούς που ασκώντας το έργο τους κρατούν μία πόλη που, σύμφωνα με την απογραφή έχει ξεπεράσει τους 50.000 κατοίκους;

Συγχαίρουμε τις συναδέλφισσες της Τεχνικής Υπηρεσίας για το θάρρος τους να καταγγείλουν εγγράφως το περιστατικό. Θα είμαστε στο πλευρό τους για περαιτέρω ενέργειες που θα θελήσουν να κάνουν και καλούμε τους εργαζόμενους να αντιμετωπίζουν σθεναρά τέτοιου είδους απόπειρες απαξίωσης και άσκησης ψυχολογικής βίας εκ μέρους του όποιου αιρετού. Καλούμε το Δήμαρχο να επιληφθεί για το περιστατικό, αλλά και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για να μην επαναληφθεί, όπως εκ του νόμου υποχρεούται.»