Και πάλι η αστυνομία στις εργασίες στην Τατοϊου

Και πάλι η αστυνομία στο έργο

Επανήλθε η αστυνομία, προφανώς μετά απο καταγγελίες της ιδιοκτησίας, στο σημείο της διάνοιξης στην Τατοϊου.

..

Ερωτηματικά προξενεί η συνεχιζόμενη αντίδραση της ιδιοκτησίας στην Τατοϊου, για το κατά πόσο έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες εκ μέρους του Δήμου. Το ζήτημα που προκύπτει είναι νομικής φύσης και ασφαλώς πρέπει να επιλυθεί για να αποφευχθούν αυτόφωρα κλπ.

..

Η προηγούμενη ιδιοκτησία δεν έχει “αγγιχτεί” – Τα δένδρα κινδυνεύουν

Αυτό που δημιουργεί επιπλέον ερωτηματικά είναι ότι η διάνοιξη – μέχρι στιγμής – δεν έχει αγγίξει την προηγούμενη ιδιοκτησία, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω η τύχη 4 μεγάλων δένδρων. Με γνωστή την “ευαισθησία” της διοίκησης Σαραούδα απέναντι στα δένδρα, το μέλλον τους προβλέπεται ζοφερό