Και 10 δις ανά 10λεπτο να σας δίνανε…

Ανακοίνωση της Οικολογικής Συμμαχίας για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας

Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» για τον Προϋπολογισμό 2023 της Περιφέρειας Αττικής
Η παρέμβαση της Περιφερειακής Παράταξης στην 23η/2022 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου

Και 10 δις. ανά 10λεπτο να σας δίνανε τα ίδια αποτελέσματα θα είχαμε… Με λίγα λόγια ο Προϋπολογισμός 2023 που παρουσιάζετε είναι μία από τα ίδια, τα ίδια φύκια για δήθεν νέες μεταξωτές κορδέλες !
– Η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων παραμένει σταθερά αγεφύρωτη.
– Τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν στο κατώτερο δυνατό επίπεδο των τελευταίων ετών.
– Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις σημειώνουν συνεχή αύξηση – και 3 και 4 ή και 5 φορές του ύψους των διαθέσιμων – με ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου στο διπλάσιο των διαθέσιμων.

Αυτά τα έχουνε πει και τα γράφουν επανειλημμένα όλοι, όλοι οι υπόλοιποι, κάθε χρόνο και με κάθε ευκαιρία σε αυτή τη θητεία, θες με την ευκαιρία του ετήσιου προϋπολογισμού, θες του ετήσιου απολογισμού, θες και του απολογισμού πεπραγμένων. Για εμάς, για την «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Τη στιγμή που οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες έχουν κερδίσει την αυτόνομη διακυβέρνηση και τρέχουν γοργά το δρόμο της «Οικολογικής Μετάβασης» και των αναγκαίων κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, η Διοίκηση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας συντάσσει ξανά ένα παρωχημένο προϋπολογισμό «έργων» – «εμβληματικών» λένε, όπου να ‘ναι και όπως να ΄ναι για εμάς – δίχως την αναγκαία διαβούλευση και κυρίως δίχως τον απαραίτητο Στρατηγικό Σχεδιασμό, δίχως κοινωνική και περιβαλλοντική οπτική, στην ουσία κενό πολιτικής και πολιτικών.
– Ποιοι είναι οι κωδικοί του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διοίκησης για την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού κεφαλαίου, των υδατικών πόρων, των υγρότοπων, των δασών, του παράκτιου μετώπου, ή και του εδάφους, έτσι για παράδειγμα ;
– Ποιοι είναι οι κωδικοί του προϋπολογισμού για την χρήση και την διαχείριση των φυσικών πόρων ;
– Ποιοι είναι οι κωδικοί του προϋπολογισμού για την προαγωγής της επανάχρησης, της μείωσης της παραγωγής απόβλητων και της ανακύκλωσης, της προαγωγής της οικολογικής ποιότητας του αγροτικού χώρου, της αγρο-οικολογίας, της δασικής οικονομίας και της ευζωίας των παραγωγικών ζώων, της προστασίας του εδάφους και της ελαχιστοποίησης της χρήσης χημικών και της εκπομπής αερίων, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της δασικής κληρονομιάς ;
– Ποιοι είναι οι κωδικοί του προϋπολογισμού για την προστασία και την εξυγίανση των υδατικών πόρων, για την καταπολέμηση της σπατάλης τους σε συνδυασμό με τις κατάλληλες διαδικασίες ανακύκλωσης και συστηματικών ελέγχων του βαθμού μόλυνσης, για την αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών της κοίτης ρεμάτων και των ποταμών, για την πρόληψη από κάθε άλλη χρήση των περιοχών πλημμυρικού κινδύνου και για την ανάκτηση του ρόλου του περιφερειακού υδρολογικού δικτύου ως βασικού παράγοντα της υδρολογικής ανθεκτικότητας του χώρου και των οικιστικών συνόλων ;
– Ποιοι είναι οι κωδικοί του προϋπολογισμού για την προαγωγή πολιτικών συστηματικής καταγραφής του «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χώρου, με λίγα λόγια του «ισολογισμού» της οικολογικής/περιβαλλοντικής διάστασης των ασκούμενων πολιτικών και της υπευθυνότητας της διακυβέρνησης ως προς τις πολιτικές διαφύλαξης και αειφορίας ενός οικολογικά υγιούς, φυσικού και ανθρωπογενούς, περιβάλλοντος, με το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα και τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα ζωής ;
– Ποιοι είναι οι κωδικοί του προϋπολογισμού για την επιβράβευση της παραγωγής και της κατανάλωσης εγγύτητας, της μικρής παραγωγικής αλυσίδας και της οικολογικής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών ;
– Ποιοι είναι οι κωδικοί του προϋπολογισμού για την προαγωγή της Κοινωνικής Οικονομίας, ως ενάρετης οδού για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επιτυχία του «wellfare» ;
– Ποιοι είναι τέλος οι κωδικοί του προϋπολογισμού για μία ουσιαστική κοινωνική πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας, πέραν της διανομής – μέσω τρίτων – κάποιων βασικών τροφίμων ; Και για να γίνουμε κατανοητοί, μήπως υπάρχουν κωδικοί του προϋπολογισμού σχετικά με την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων προς ανακούφιση των ασθενέστερων, κωδικοί για την δημιουργία Τράπεζας τροφίμων ή και κωδικοί σχετικά με τις πολιτικές λαϊκής κατοικίας μέσα από την συστηματική προσπάθεια συντονισμού των 66 Δήμων της Περιφέρειας ;

«Είναι παράδοξο εάν όχι αυτοκτονικό να γνωρίζουν οι κοινότητές πώς να διαχειρίζονται – έστω κατά κάποιο τρόπο – τα έσοδα και τα έξοδα και να μην λαμβάνουν υπόψη την αδήριτη πια ανάγκη σύνταξης οικο-ισολογισμών δίπλα στους συμβατικούς οικονομικούς ισολογισμούς για την αξιολόγηση από χρόνο σε χρόνο της κατάστασης της φύσης», έγραφε πριν 35 περίπου χρόνια ο Αλεξάντερ Λάγκερ, ένας από τους πρωταγωνιστές του οικολογικού κινήματος και ένας από τους πρώτους ευρωβουλευτές του. Όταν η Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής θα φθάσει να μπορεί να διαχειρίζεται ορθά έσοδα και έξοδα τα ξαναλέμε !

Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό 2023 της Περιφέρειας Αττικής