Ηχηρή παρέμβαση Γρηγοριάδη – Μαστοράκου για το Φιξ

Με μια σημαντική παρέμβαση οι πρώην Δήμαρχοι Ηρακλείου, Γιώργος Γρηγοριάδης και Γιώργος Μαστοράκος, ζητούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και την ασφαλή μεταφορά της συλλογής έργων τέχνης του πρώτου, που πρόκειται να στεγαστεί εκεί. Συγκεκριμένα αναφέρουν σε σχετική επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου:

Οι υπογράφοντες υπηρετούντες από διάφορες θέσεις την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία 45 χρόνια στο Δήμο μας, θέλουμε σχετικά με την χρήση του κτήματος ΦΙΞ να θέσουμε στον Δήμαρχο τα εξής αιτήματα

O πρώτος ως δωρητής της περίπου 5000 έργων υψηλής αξίας Συλλογής του, που πρόκειται να στεγαστεί εκεί και ο δεύτερος ως χαρακτηρίσας (μέσω του τότε υπουργού Ευάγ. Βενιζέλου) το σύνολο του χώρου ως διατηρητέου, γεγονός που εξώθησε τους ιδιοκτήτες να το πωλήσουν στο Δήμο.

Αφού με εκπροσώπους σχεδόν όλης της δημοτικής αντιπολίτευσης προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την αγορά από το Δημόσιο, όπως οι αρμόδιοι Υπουργοί μας διαβεβαίωναν, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος με την κατά τη γνώμη μας δυσβάστακτη δαπάνη αγοράς, χρήσης και συντήρησής του και με δεδομένη πλέον την αγορά όπως έγινε, προτείνουμε τα παρακάτω:

 α._ Πρόσληψη ειδικού εκτιμητή έργων Τέχνης για την εξέταση, απαρίθμηση, πιστοποίηση και καταγραφή των έργων της Συλλογής.

 β._ Πρόσκληση μουσειολόγου για την κατανομή των Έργων στα υπάρχοντα ή και προστιθέμενα κτίρια.

 γ._ Ασφαλή μεταφορά στο κτήμα.

 δ._ Πρόσληψη προσωπικού για τη φύλαξη του Μουσείου.

Αποφύγαμε να παραστούμε στην πρόσφατη εκδήλωση επίδειξης του Κτήματος για να μην αναζωπυρωθεί οτιδήποτε θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αντιπαλότητα.

Από τη στιγμή που δόθηκε οριστική λύση ελπίζουμε η πρόταση μας να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο Δ.Σ. θεωρώντας ότι εκφράζουμε κοινή επιδίωξη και στόχους