Η τοποθέτηση της ΛΑ.ΣΥ. για την συνεργασία με ΕΥΔΗΜΟ