Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα

Φωτο Κ. Κυρίτσης

Γράφει η δικηγόρος Ζωή Μπακογιάννη

..

Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ότι :

«1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους…

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους …

8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται»

..

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εμμένει στην πολιτική της επιλογή για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων καθώς «επιθυμούμε την άρση του καθεστώτος εθνικής εξαίρεσης σε ό,τι αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων….Πιστεύουμε στην άρση του κρατικού μονοπωλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση όπως ισχύει σε κάθε προηγμένη δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό, θα επιδιώξουμε την αλλαγή του άρθρου 16 στην προσεχή συνταγματική αναθεώρηση» όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας.

..

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό οι Κυβερνώντες να μιλούν οτι προασπίζουν την δημοκρατία και την ανάπτυξη της επιστήμης , της έρευνας και της διδασκαλίας που παρέχεται μέσα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ενώ στην πραγματικότητα στέκονται απέναντι σε αυτά και στόχος τους είναι η επίτευξη κερδών συγκεκριμένων επιχειρηματιών.

..

Το είπε καθαρά ο Υπουργός Παιδείας , ο οποίος τόνισε οτι “δεν επιτρέπεται η χώρα μας να μην έχει καταφέρει, τουλάχιστον, να γίνει περιφερειακό κέντρο προσέλκυσης ξένων φοιτητών”. Είναι γνωστό ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προτιμώνται από τους φοιτητές που δεν κατάφεραν να μπουν στα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες που λειτουργούν.

..

Η κυβερνητική επιλογή για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι πράξη ξεκάθαρα υπέρ των οικονομικών συμφερόντων επιχειρηματιών, που όχι μόνο κερδίζουν από την εμπορευματοποίηση της γνώσης, της διδασκαλίας και της έρευνας αλλά έχουν την δυνατότητα να τις χειραγωγούν με τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουν. Ταυτόχρονα όμως δείχνει και την συστηματική κυβερνητική προσπάθεια να ελέγχει και να περιορίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω των παρεμβάσεων στην λειτουργία των πανεπιστημίων.

..

Ο αγώνας για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της παιδείας ως συλλογικού αγαθού και ταυτόχρονα αγώνας για την πρασπίση της δημοκρατίας και του Συντάγματος