Η Οικολογική Συμμαχία για το πλανο Ακριδοκτονίας της Περιφέρειας

.

Σε ανακοίνωση προχώρήσε η Οικολογική Συμμαχία αναφορικά με το «Πρόγραμμα για την καταπολέμηση των ακρίδων 2023 και 2024» της περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

.

Μία από σημαντικότερες Περιφέρειες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – των 4,5 εκ. κατοίκων όσο περίπου και η Αττική – το 2006 μοίρασε γύρω στις 10.000φραγκόκοτες σε εκατοντάδες αγροτικές επιχειρήσεις της περιοχής της, κατά πολύ περισσότερες από εκείνες τις οποίες είχε δωρίσει το 2005.

.

Οι φραγκόκοτες αγοράστηκαν με οικονομική συνέργεια της Περιφέρειας, των Επαρχιών της και των Δήμων τους και δόθηκαν στις αγροτικές επιχειρήσεις των περιοχών που είχαν επισημανθεί ως πληττόμενες από ακρίδες μετά από την ανίχνευση και τον εντοπισμό των εστιών εκκόλαψης «κηλίδων» νυμφών.

.

Ο αριθμός των πτηνών που δόθηκε σε κάθε επιχείρηση κυμαίνονταν από περίπτωση σε περίπτωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών : Είχε διαπιστωθεί ότι για να είναι αποτελεσματική η χρήση της φραγκόκοτας στην καταπολέμηση της ακρίδας χρειάζονται από 20 έως 100 πτηνά ανά επιχείρηση, ανάλογα με το βαθμό προσβολής από τα έντομα.

.

Για να είναι αποτελεσματική η χρήση της φραγκόκοτας στο πεδίο της καταπολέμησης της ακρίδας επιβάλλεται η ενεργή συμμετοχή της αγροτικής επιχείρησης στη διαδικασία και απαιτεί :

.

– τον εγκλιματισμό των νεαρών πτηνών στην περιοχή της αγροτικής επιχείρησης, και,
– την προετοιμασία του κατάλληλου χώρου διατροφής, παραμονής και προστασίας τους από τους φυσικούς εχθρούς τους – αλεπού, σκύλοι, αρπακτικά κ.λπ.

.

Τα πτηνά τα οποία δωρίζονται πρέπει να είναι τουλάχιστον 600-700 γραμ. και να είναι σε θέση να πετάξουν έτσι ώστε να μπορούν να διαφύγουν από πιθανούς θηρευτές. Η χρήση τους καθιστά απαγορευτικό τον ψεκασμό με εντομοκτόνα στις πληττόμενες περιοχές καθόσον επιβλαβή για αυτά.

.

Στην περίπτωση της εν λόγω Περιφέρειας, ο οικο-βιολογικός πόλεμος της ακρίδας με χρήση της φραγκόκοτας μελετήθηκε και συντονίστηκε από τη Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία της και διαχειρίστηκε από το Κέντρο Γεωργίας και Περιβάλλοντος σε συνέργεια με τις Δημοτικές Αρχές των περιοχών εφαρμογής του.

.

Την εποχή της εντατικοποίησης του αγώνα αντιμετώπισης του οικολογικού ζητήματος, οι Περιφέρειες που σέβονται τον εαυτό τους και, μαζί, τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, υιοθετούν πολιτικές που όχι μόνο εντάσσονται στους κύκλους του φυσικού κεφαλαίου αλλά δημιουργούν και κύκλους εργασίας «από τα κάτω», διάχυτη οικονομία και, επομένως, βιώσιμη ευημερία.

.

Έτσι, στις περιπτώσεις όπως η καταπολέμηση της ακρίδας οι Περιφέρειες αυτής της κατηγορίας δεν υιοθετούν άκριτα τις γνωστές περιβαλλοντικά επιζήμιες μεθόδους, με χρήση ψεκασμών ενεργοβόρων τοξικών προϊόντων, αλλά επιλέγουν κάτι από τα παρακάτω :

.

1.Αγρονομικά μέσα. Από την στιγμή που εντοπίζονται και καταγράφονται οι περιοχές ωοτοκίας της ακρίδας, πραγματοποιείται κατεργασία του εδάφους σε βάθος, με στόχο την καταστροφή των στηλών – ωοσωλήνων ή την έκθεση τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Στις δε περιοχές που πλήττονται επανειλημμένα πραγματοποιείται η περιοδική ανανέωση ης φυτικής τους επιφάνειας ή και η καλλιέργεια τους.

.

2.Φυσικός έλεγχος. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι φραγκόκοτες και άλλα πτηνά – όπως οι φασιανοί, οι γαλοπούλες κ.λπ. – είναι εξαιρετικοί θηρευτές της ακρίδας. Εκμεταλλευόμενοι το φυσικό χαρακτηριστικό τους είναι δυνατός ο αποτελεσματικός βιολογικόςέλεγχος των πληττόμενων περιοχών με απαρχή τα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση.

.

Μετά από την δοκιμαστική χρήση τους κατά την δεκαετία του ’80, ο βιολογικός έλεγχος αγροτικών περιοχών με χρήση φραγκόκοτας αναβίωσε δριμύς και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα. Σημειωτέο ότι μεταξύ των κύριων φυσικών εχθρών της ακρίδας πρωταγωνιστεί και ο εντομοπαθογόνος μύκητας Entomophthora grylli, που μολύνει και σκοτώνει τις ακμαίες ακρίδες, ή και το σκαθάρι Epicauta rufidorsum οι προνύμφες του οποίου τρέφονται με αυγά ακρίδας.

.

3.Μηχανικά μέσα. Κατά τις πρώτες φάσεις ανάπτυξης των νυμφών, είναι δυνατός ο περιορισμός της προσβολής των περιοχών αναφοράς με χρήση μηχανικών μέσων – κινητοί απορροφητήρες κ.λπ. – κατά τις απογευματινές ή και βραδινές ώρες όταν οι νύμφες είναι συγκεντρωμένες και ακίνητες.

.

Παράλληλα, καλλιέργειές και κήποι μπορούν να προστατευθούν με χρήση διχτυών και ήπιας χρήσης εντομοκτόνων δολωμάτων φυσικής προέλευσης, ελάχιστα τοξικών για τον άνθρωπο και τα οικόσιτα.

.

Είναι προφανές ότι μία Περιφερειακή Διοίκηση που αυτοαποκαλείται πιονέρος του «πρασινίσματος» της Περιφέρειας που διοικεί – όπως η Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής – δεν μπορεί να υιοθετεί διαδικασίες που θεμελιώνονται σε εργολαβίες με χρήση ενεργοβόρων τοξικών προϊόντων, που συντελούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι οποίες δεν συμβάλλουν στην δημιουργία κύκλων εργασίας και διάχυτης οικονομίας.

.

Διαφορετικά, οι διακηρύξεις περί «Αττικής, Πράσινης Περιφέρειας» δεν αποτελούν παρά φτηνή επικοινωνιακή φούσκα μέχρι το άνοιγμα της επόμενης κάλπης. Μετά θα έλθουν τα χημικά. «Πράσινα» θα τα βαφτίσουν και αυτά.

.

«Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής»