Η “Δύναμη Ανάπτυξης” κρούει τον κώδωνα κινδύνου στην ΕΥΔΑΠ

Σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την υλοποίηση έργων αποχέτευσης – Πρόκειται για τη 2η επιστολή που αποστέλλει η παράταξη του Ανδ.Βασιλόπουλου.Ανακοίνωση του γραφείου τύπου

Από το γραφείο τύπου της “Δύναμης Ανάπτυξης” εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Επανερχόμαστε – για δεύτερη φορά – με επιστολή μας προς την ΕΥΔΑΠ, για  προβλήματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης.
  

Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ενός λειτουργικού έργου αποχέτευσης η παράταξή μας, θέτει θεσμικά και εγκαίρως τις δυσκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες κυρίως των ορεινών περιοχών.

Για να δείτε το περιεχόμενο της επιστολής πατήστε πάνω στην εικόνα.