Γενική συνέλευση για τον σύλλογο «Η Πεντέλη μας»

Τακτική γενική συνέλευση και εκλογές για τον περιβαλλοντικό σύλλογο «Η Πεντέλης μας». Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δ. Πεντέλης (ΠΣΠ) στη συνεδρίασή του της 05/03/2023 αποφάσισε, σε εφαρμογή των άρθρων 10 & 11 του Καταστατικού του Συλλόγου, την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Εκλογοαπολογιστικής) το Σάββατο στις 18/03/2023, ώρα 11.30πμ, στην αίθουσα του Γ’ ΚΑΠΗ Μελισσίων (Καποδιστρίου 14).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) θα επαναληφθεί την Κυριακή 19/03/2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Διοικητικός απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης (1-1-2022 έως 31-12-2022)

3. Οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης (1-1-2022 έως 31-12-2022)

4. Παρουσίαση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής (1-1-2022 έως 31-12-2022)

5. Συζήτηση και έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του ΔΣ και απαλ-λαγή της απερχόμενης Διοίκησης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

6. Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση του Προγράμματος Δράσης και του Προϋπολογισμού της νέας χρήσης του έτους 2023

7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (3 τακτικά και μέχρι 3 αναπληρωματικά) για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)

8. Έγκριση Προκήρυξης Αρχαιρεσιών την Κυριακή 26/03/2023

Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50% των ταμειακώς εντάξει μελών. Ταμεια-κώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους από την εγγραφή τους μέχρι και το 2022 ή την συνδρομή του 2023 αν πρόκειται για νέα μέλη που εγγράφηκαν μετά την 1/1/2023. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει:

– Για τη συμμετοχή τους στη ΓΣ, μέχρι πριν να συμμετέχουν σε αυτήν.

– Για να θέσουν υποψηφιότητα, μέχρι την ημέρα λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες.

– Για να συμμετέχουν στην ψηφοφορία των εκλογών, μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και να λάβουν μέρος στην ΓΣ, θα πρέπει:

• Να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής από την ιστοσελίδα του Συλλόγου τον σύνδεσμο (https://www.epentelimas.gr/index.php/syllogos-meli/) • Να αποστείλουν την αίτηση στο epentelimas@gmail.com. Αν επιθυμούν να συμμετά-σχουν στη ΓΣ η αίτηση εγγραφής πρέπει να αποσταλεί το αργότερο ένα 24ωρο πριν την έναρξή της.

• Να στείλουν μαζί με την αίτηση αντίγραφο της ταυτότητας ή άλλου εγγράφου (λογ/μός ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΔΟΥ, κλπ).

• Να καταθέσουν στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR6501405480548002101028254 της ALPHA BANK με δικαιούχο τον Ταμία του ΠΣΠ κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, το ποσό της συνδρομής του 2023 (10 ευρώ). Εναλλακτικά θα τα καταβάλλουν στον Ταμία κατά την ημέρα της ΓΣ.

Γ. ΥΨΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα δέκα (10) ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της τελευταίας ΓΣ [(Απόφ. Τακτικής ΓΣ 3-4-2022, θέμα 6, κατόπιν εισήγησης του ΔΣ (Απόφ. ΔΣ Αρ. 21/1-4-2022, θέμα 3)].

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελε-γκτική Επιτροπή καλούνται να το δηλώσουν εγγράφως με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύμα-τος στο epentelimas@gmail.com μέχρι την Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 19.00, δηλώ-νοντας για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων από την Εφορευτική Επιτροπή θα γίνει την Πέμπτη 23/03/2023 και θα γνωστοποιηθεί στα μέλη στην ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας του ΠΣΠ και στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο (site) του Συλλόγου.

Ε. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και της ΕΕ θα διεξαχθούν την Κυριακή 26/03/2023, κατά τις ώρες 10.00 έως 17.00, στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Πεντέλης στην πλατεία Νέας Πεντέλης (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη).

Οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά. Επί του ψηφοδελτίου και αριστερά από κάθε όνομα τίθενται μέχρι 3 σταυροί για το ΔΣ και μέχρι 2 για την ΕΕ. Εκλέγονται 5 τακτικά και μέχρι 5 αναπληρωματικά μέλη για το ΔΣ καθώς και 3 τακτικά και μέχρι 3 αναπληρωματικά για την ΕΕ.

Τα μέλη κατά την προσέλευσή τους παρακαλούνται να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτό-τητα ή διαβατήριο.

Σχετικά με το Καταστατικό του Σωματείου μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Σωματείου www.epentelimas.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στο mail του Συλλόγου ή καλέστε στα 693 262 9331, 697 255 2800.