Γ. Τομπούλογλου: Την προτεραιότητα θα έχει ο μαζικός αθλητισμός