Γ. Σμέρος: Ακατανόητη η αφαίρεση από τον Δήμο Αθήνας της “ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε.”

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Γιάννης Σμέρος προέβη στην παρακάτω δήλωση σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει από τον Δήμο Αθηναίων την “ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε.”:

Θα περίμενε κανείς ότι το 2023 η Κυβέρνηση θα αντιλαμβανόταν τη σημασία μίας ισχυρής Αυτοδιοίκησης με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία και ταυτότητα των κατά τόπους περιοχών. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τον πρώτο και μεγαλύτερο Δήμο της Χώρας.

Η κίνηση της Κυβέρνησης να αποσπάσει την εταιρεία «Ανάπλαση ΑΕ» από το Δήμο Αθηναίων και να την εκχωρήσει στη δική της αρμοδιότητα είναι ακατανόητη και αδικαιολόγητη. Από φορέα που συντονίζει, σχεδιάζει και υλοποίει αναπλάσεις εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων μετατρέπεται σε έναν ακόμα άστοχο κυβερνητικό φορέα.

Η αντίληψη τους πως «ό,τι δεν είναι δικό μας, το κάνουμε δικό μας» είναι καθεστωτική.

Όχι μόνο η Κυβέρνηση αρπάζει με τροπολογία της νύχτας τον Φορέα, αλλά αποκόπτει κάθε διοικητική του στελέχωση από το Δήμο Αθηναίων.

Η Αυτοδιοίκηση θέλει συνθέσεις και αξιοποίηση εργαλείων.

Η Κυβέρνηση εξαγγέλλει το Επιτελικό Κράτος και τελικά στήνει έναν υδροκέφαλο μηχανισμό βολέματος.