Γ. Οικονόμου: Θα ζητήσουμε εξηγήσεις για τις 40 συμβάσεις των 2 μηνών

Γιώργος Οικονόμου στην Έκφραση

Με το Βασίλη Καραβάκο συζήτησε ο επικεφαλής της ” Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή” Γιώργος Οικονόμου, για το θέμα των 40 συμβάσεων – απευθείας αναθέσεων – στις οποίες αναφέρθηκε στο πρόσφατο ΔΣ ο Δήμαρχος Γιάννης Μυλωνάκης