Γ. Οικονόμου: Δέσμευση χρήσης και αναγκαστική απαλλοτρίωση η λύση (vid)

Γιώργος Οικονόμου

Τη θέση της παράταξής του διατύπωσε ο επικεφαλής Γιώργος Οικονόμου

“Χρειάζεται η επιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με παράλληλη δέσμευσης χρήσης. Αυτό θα μας αποδέσμευε από όλες τις αστοχίες του παρελθόντος