Γ. Οικονόμου: Ανακαλούνται οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες και ο Δήμαρχος βάζει φρένο;

|||

|||

..

..

..

 

  Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γιώργος Οικονόμου ενημέρωσε τη δημοτική αρχή πως το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί σε επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να παρθούν πίσω κάποιες αυξήσεις. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή, οι νέες τιμές θα προκύψουν με βάση στοιχεία και προτάσεις που θα υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών οι ίδιοι οι Δήμοι.
Όπως αναφέρει, όμως, ο δήμαρχος αφού επιφυλάχτηκε αρχικά να πάρει θέση για το θέμα, στη συνέχεια απαντώντας στον Γιώργο Οικονόμου, άφησε να εννοηθεί ότι διαφωνεί γιατί αυτό το θέμα αν υλοποιηθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια εσόδων για τον δήμο!
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης:
 
  Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της Νέας Αρχής ενημέρωσε την δημοτική αρχή, ότι:
«Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να θεσπίσει μια έκτακτη διορθωτική διαδικασία ανάκλησης των αυξήσεων που επιβλήθηκαν την 1η-1-2022 στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε πολλούς δήμους της ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία θα προβλέπει, την ακύρωση των υψηλών αντικειμενικών τιμών ζώνης που καθορίστηκαν, την επανάληψη της διαδικασίας αναπροσαρμογής των τιμών από μηδενική βάση και τον επαναπροσδιορισμό τους, μετά από μια προσεκτικότερη εξέταση και εκτίμηση των συνθηκών της κτηματαγοράς. Ο εκ νέου προσδιορισμός των αντικειμενικών τιμών θα γίνει αυτή τη φορά όχι με βάση εισηγήσεις πιστοποιημένων εκτιμητών, αλλά απευθείας με βάση στοιχεία και προτάσεις που θα υποβάλουν στο υπουργείο Οικονομικών οι ίδιοι οι δήμοι» Επαναλαμβάνεται επομένως η διαδικασία καθορισμού των αντικειμενικών αξιών σε πολλές περιοχές που είχαμε υπέρμετρες αυξήσεις και θα οριστούν νέες χαμηλότερες, ενώ θα κληθούν οι δήμοι να υποβάλλουν την γνώμη τους.
 
  Η έκτακτη αυτή διαδικασία θεσπίζεται με νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση (στην ιστοσελίδα opengov.gr). Η εν λόγω ρύθμιση βρίσκεται στο άρθρο 34 του νομοσχεδίου και προβλέπει, συγκεκριμένα, τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού των αντικειμενικών τιμών ζώνης ανά τ.μ., δηλαδή των τιμών εκκίνησης των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων. Η επανάληψη της διαδικασίας θα γίνει κατόπιν υποβολής, από την 1η-12-2022 έως και την 31η-12-2022, της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων. Ο δήμαρχος αφού επιφυλάχτηκε αρχικά να πάρει θέση για το θέμα, στη συνέχεια απαντώντας στον Γιώργο Οικονόμου, άφησε να εννοηθεί ότι διαφωνεί γιατί αυτό το θέμα αν υλοποιηθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια εσόδων για τον δήμο μας!!!
 
  Ελπίζουμε ότι ο δήμαρχος έδωσε αυτή την απάντηση από άγνοια των οικονομικών δεδομένων ή από κακή ενημέρωση. Γιατί η απώλεια εσόδων του δήμου μας σε μία τέτοια περίπτωση θα είναι της τάξεως των λίγων χιλιάδων ευρώ από ΤΑΠ, ενώ θα επωφεληθεί πολλαπλάσια από μείωση εξόδων για άλλα σημαντικά θέματα που τρέχουν. Εκτός και αν δεν τον ενδιαφέρουν τα θέματα των απαλλοτριώσεων.
Θα πρέπει όμως να απολογηθεί και στους δημότες οι οποίοι θίγονται από μία τέτοια άποψη και προσέγγιση, που ακυρώνει την δυνατότητα που θα έχουν δημότες άλλων περιοχών. Ίσως αγνοεί ότι η διαδικασία επανακαθορισμού και μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, θα έχει ως συνέπεια να μειωθεί εκ νέου ο ΕΝΦΙΑ από το 2023 για χιλιάδες δημότες μας.
 
  Επιπλέον, το αποτέλεσμα του επανακαθορισμού των αντικειμενικών αξιών θα είναι να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις μεταβιβάσεις, τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις κληρονομιές ακινήτων, καθώς και πλήθος άλλων επιβαρύνσεων στην κατοχή και την απόκτηση ακινήτων, για τους φορολογούμενους. Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα, ο επανακαθορισμός των αντικειμενικών αξιών σε επίπεδα χαμηλότερα να ισχύσει αναδρομικά από την 1η-1-2022, οπότε το υπουργείο Οικονομικών θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στους φορολογούμενους τα επιπλέον ποσά ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν φέτος λόγω των αυξήσεων των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους ή τυχόν επιπλέον ποσά φόρων μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών ή κληρονομιών που κατέβαλαν επίσης για την ίδια αιτία. Σε μια τέτοια περίπτωση, πολλοί φορολογούμενοι δημότες, θα επανακτήσουν αναδρομικά από την 1η-1-2022, το δικαίωμα είσπραξης κοινωνικών παροχών και επιδομάτων που έχασαν φέτος εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους αυξήθηκαν υπέρμετρα και ξεπέρασαν τα όρια αντικειμενικών αξιών που προβλέπουν τα περιουσιακά κριτήρια χορήγησης των συγκεκριμένων παροχών και επιδομάτων.
 
  Περιμένουμε άμεσα μία επανόρθωση, γιατί σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τέτοιες προσεγγίσεις συνιστούν πρόκληση. Εμείς, όπως δεσμεύτηκε ο επικεφαλής μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε με τα στελέχη μας σε μία πρόταση μείωσης των αντικειμενικών αξιών, με την διαδικασία που προαναφέραμε, γιατί ήδη την προσδοκούν πολλοί δημότες μας.