Γ. Φίλανδρος: Επειδή έγιναν εκλογές δεν θα κάνουμε ερωτήσεις;(vid)

Οι πρόσφατες εκλογές φάρμακο “δια πάσαν νόσον…”

Χτυπάει “κόκκινο” η αλαζονεία της διοίκησης του Δήμου Ηρακλείου, όπως φάνηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

“Σε ποιο πρόγραμμα αναφέρατε την αύξηση των δημοτικών τελών” ρώτησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φίλανδρος.

Το ειρωνικό ύφος στις απαντήσεις του Νίκου Μπάμπαλου πυροδότησε τη συζήτηση, καθώς και η αναπόληση του 2018, συνεπής στη μέθοδο που λέει ότι όταν δε μπορείς να απαξιώσεις (ή να απαντήσεις) σε ένα μήνυμα, προσπαθείς να απαξιώσεις τον κομιστή του.

“Στην προεκλογική περίοδο κριθήκαν τα προγράμματα” σημείωσε ο Νίκος Μπάμπαλος, χωρίς να αναφέρει ότι στο προεκλογικό του πρόγραμμα δεν περιλαμβανόταν η αύξηση των δημοτικών τελών

“Κόφτης” ο πρόεδρος του ΔΣ Ν. Σπυρόπουλος σε μια διαρκή (ως τώρα) προσπάθεια περιορισμού των συζητήσεων.